Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SESJA ROLNA SEJMIKU WOJ. LUBUSKIEGO

Autor: Red. dnia 10 czerwca 2014

 W poniedziałek 9 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, w dużej mierze poświęcona sprawom rolniczym. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele LIR w osobach Władysława Piaseckiego prezesa LIR, Alfreda Kalużnego i Andrzeja Kuziemskiego członków Zarządu LIR, Stanisława Myśliwca delegata do Walnego Zgromadzenia KRIR, Małgorzaty Pałys dyrektor Biura LIR, Pawła Sas głównego specjalisty LIR. W obradach uczestniczył również Zbigniew Żywień dyrektor LODR wraz z pracownikami, którzy przygotowali stoisko z materiałami informacyjnymi. Podczas sesji można było wysłuchać między innymi sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz informacji o realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Prezes LIR Władysław Piasecki uważa, iż jednym z największych wyzwań, przed jakimi staną w najbliższym czasie władze województwa lubuskiego, będzie kwestia podziału środków z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszego regionu, gdyż każdy obecnie proponowany podział tych środków jest niekorzystny dla naszego województwa.

Wypowiedź W. Piaseckiego dla Radia Zachód – posłuchaj>>

Red.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.