Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SIŁA WYŻSZA A ZGŁOSZENIE DO ARiMR

Autor: Red. dnia 20 czerwca 2013

Rolnicy mają 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR, że w gospodarstwie wystąpiły szkody spowodowane siłą wyższą, które uniemożliwiają mu wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji dotyczących dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czyli programu rolnośrodowiskowego oraz zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również wsparcia ONW. Działanie siły wyższej obejmuje m.in. szkody w uprawach spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Rolnik w tym terminie powinien zgłosić także, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności. Czas który ma na powiadomienie o zaistniałej sytuacji ARiMR liczony jest od dnia w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika o zaistniałej sytuacji rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat – np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biura powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy powinien się liczyć z tym, że mogą zostać nałożone sankcje za nie wywiązanie się z zobowiązań wobec ARiMR. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych.

W ramach systemu wsparcia dla poszkodowanych rolników funkcjonuje system wsparcia obejmujący:

  • rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec KRUS,
  • rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec ANR,
  • rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności z tytułu podatku rolnego,
  • kredyty na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie byłyby oprocentowane w wysokości 1,5% w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%,
  • środki w ramach PROW z działania – przywracanie potencjału produkcji rolnej.

Jednocześnie ze stron Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach można pobrać publikacje, z zakresu przywracania dobrej kultury rolnej gleb popowodziowych.

Pierwsza z publikacji to „Zalecenia popowodziowe dla rolników” w której znajdą Państwo informacje na temat:
•    Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia gleb użytków rolnych substancjami chemicznymi
•    Zalecenia dotyczące upraw polowych po ustąpieniu wód powodziowych
•    Zalecenia agrotechniczne dla plantacji chmielu objętych powodzią
•    Usuwanie erozyjnych szkód popowodziowych na gruntach użytkowanych rolniczo

Druga publikacja są to „Zalecenia Nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych”. 

Więcej informacji na temat zabiegów jakie należy przeprowadzać na gruntach popowodziowych mogą zaczerpnąć Państwo u pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach telefon: (81) 8863421

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA GLEB UŻYTKÓW ROLNYCH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Barbara Maliszewska-Kordybach, Grzegorz Siebielec, Henryk Terelak tel. (81) 8863421 w. 321 e-mail: gleba@iung.pulawy.pl

ZALECENIA DOTYCZĄCE UPRAW POLOWYCH PO USTĄPIENIU WÓD POWODZIOWYCH

Irena Duer tel. (81) 8863421 w. 238 e-mail: iduer@iung.pulawy.pl

USUWANIE EROZYJNYCH SZKÓD POPOWODZIOWYCH NA GRUNTACH UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

Eugeniusz Nowocień, Bogusław Podolski, Rafał Wawer tel. (81) 8863421 w. 308 e-mail: nowocien@iung.pulawy.plbpodol@iung.pulawy.pl

ZA CDR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.