Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ROLNIKÓW

Autor: Red. dnia 6 marca 2012

24 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania w okresie przejściowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 13 stycznia br. ustawa została ta została uchwalona przez Sejm RP, a następnie 19 stycznia br. przez Senat RP.

Ustawa jest wynikiem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 26 października 2010 r. orzekł o niezgodności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim ustawa określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w niej rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą, rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne od 6 ha użytków rolnych będą sami opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gospodarstw poniżej tej wielkości składka opłacana będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nowe zasady nie będą dotyczyć rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.