Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

SMSR NIE WIDZI SUSZY W KUKURYDZY

Autor: Red. dnia 6 sierpnia 2018

Pomimo dużych strat w kukurydzy wyrządzonych tegoroczną suszą w województwie lubuskim tylko jego część (ok. 1/3 obszaru) podlega szacowaniu. Ma to związek z raportami ogłoszonymi przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, które są wyznacznikiem dla prac komisji gminnych stwierdzających straty w gospodarstwach rolnych. W związku z licznymi apelami rolników Lubuska Izba Rolnicza po raz kolejny wystąpiła do IUNG PIB w Puławach oraz szefa resortu rolnictwa o zweryfikowanie raportów dotyczących tej uprawy dla województwa lubuskiego, które są rozbieżne w stosunku do sytuacji na polach >> czytaj pismo

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.