Główna » Aktualności, RP Gorzowska

SPOTKANIE HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Autor: Red. dnia 13 kwietnia 2008

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Region Oceny Poznań zorganizowała 7 kwietnia 2008 r. w gościnnych progach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku spotkanie, poświecone ocenie i podsumowaniu wartości użytkowej bydła mlecznego za 2007 rok w województwie lubuskim. Spotkanie prowadził dr inż. Marek Karwacki – Zastępca Dyrektora ds. Oceny PFHBiPM Region Oceny Poznań. Gośćmi spotkania byli: Wicewojewoda Lubuski – Jan Świrepo, Prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik, Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi – Marek Żeromski, Dyrektor  Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Jan Rydzanicz, Prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła – Stanisław Zawadzki, hodowcy bydła i producenci mleka sektora prywatnego i publicznego naszego województwa. Pan dr inż. Marek Karwacki przedstawił uczestnikom spotkania szczegółową ocenę wartości użytkowej bydła lubuskich rolników w odniesieniu do hodowców dolnośląskich, opolskich, śląskich i wielkopolskich oraz średniej krajowej. Z tego podsumowania wynika jednoznacznie, że lubuscy hodowcy bydła mlecznego należą do ścisłej krajowej czołówki a lubuska średnia 7751 kilogramów mleka jest najwyższa w kraju. W rankingu lubuskich hodowców wg kilogramów mleka, a znalazło się w nim 84 hodowców, prowadzi Gospodarstwo Rolne Janusz Przydrożny Zamysłów ze średnią 10 666 kg mleka. Panu Przydrożnemu niewiele ustępuje Gospodarstwo Rolne M. Wojciechowski Kandlewo 78 ze średnią 10241 kg mleka. Z gospodarstw o dużej ilości krów tzn. około 1000 sztuk na uwagę zasługuje Tipperary Farm Kruszyna 16 – średnia wydajność mleka 9679 kg oraz Spółka Rolna Kalsk Kalsk 69A – średnia wydajność mleka 9608 kg.

Ranking lubuskich hodowców wg wielkości stad (wg kg T+B) przedstawia się następująco:

I.                    Do 20 krów

1.      Kubiak Piotr Jemiołów 34 – 596 kg

2.      Smoliński Kazimierz Przemysław 16 – 564 kg

3.      Janeczko Bronisław Międzylesie 3 – 529 kg

II.                 Od 20,1 do 50 krów

1.      PGR Mieczysław Dudek Opalewo 25/1 – 684 kg

2.      Hałabura M.Z. Długie 26 – 603 kg

3.      GR Marian Jakubowski Rogoziniec 31 – 595 kg

III.               Od 50,1 do 100 krów

1.      GR Wojciechowski M. Kandlewo 78 – 829 kg

2.      GR Andrzej Kruszyna Górecko 48 – 746 kg

3.      GR Galant Stanisław Malta 34 – 632 kg

IV.              Od 100,1 do 300 krów

1.      PROVIMI-ROLIMPEX S.A. Bieganów 2 – 729 kg

2.      HZZ Osowa Sień SPZ Przyczyna Górna 67 – 613 kg

3.      GR Marek Stelmaszyk Nowe Gorzycko – 606 kg

      V         Od 300,1 do 500 krów

                  1. GR Janusz Przydrożny Zamysłów – 751 kg

                  2. SKIOLDPASZ-RADOSZYN LUBINICKO – 621 kg

      VI        OD 500,1 do 900 kg

1.      HZZ Osowa Sień SP.Z Jędrzychowice 8 – 615 kg

2.      HZZ Osowa Sień SP.Z Osowa Sień – 555 kg

3.      RADAN-WEU SP.z o.o. Tuchola Żarska 1 – 511 kg

      VII Powyżej 900,1 krów

1.      Spółka Rolna Kalsk Kalsk 69 A – 712 kg

2.      Tipperary Farm Kruszyna 16 – 707 kg

Zwycięzcy rankingu zostali wyróżnieni pucharami i dyplomami.

Po podsumowaniu Wicewojewoda Jan Świrepo pogratulował lubuskim hodowcom tak znakomitych wyników i życzył dalszej owocnej pracy. Prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik przedstawił zebranym bieżącą działalność Federacji oraz kierunki działania na przyszłość. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz uroczystym obiadem. Należy również wspomnieć o lubuskich przetwórcach mleka, którzy przygotowali dla uczestników spotkania poczęstunek, oczywiście mleczny.

Wyniki wydajności ocenianych krów w 2007 roku wskazują jednoznacznie, że lubuscy hodowcy bydła osiągają coraz wyższy w poziom produkcji mleka. Lubuska Izba Rolnicza składa wszystkim hodowcom bydła gratulacje i życzy jeszcze lepszego 2008 roku.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.