Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze

SPOTKANIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO Z WOJEWODĄ

Autor: Red. dnia 25 sierpnia 2014

W dniu 22 sierpnia 2014 r. Lubuskie Forum Rolnicze spotkało się z wojewodą Jerzym Ostrouchem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: Grzegorz Dłubek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wanda Cichowska – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lubuskie Forum Rolnicze reprezentowali: Władysław Piasecki – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej; Alfred Kałużny, Andrzej Kuziemski i Stanisław Madej – członkowie Zarządu LIR; Stanisław Myśliwiec – delegat do KRIR; Zygmunt Jodko – Lubuski Związek Rolników; Feliks Kijak – WZRKiOR w Gorzowie Wlkp.; Henryk Ostrowski – ZZR „Samoobrona”; Grzegorz Grabarek i Stanisław Marek – NSZZ RI „Solidarność”. Prezes LIR Władysław Piasecki zapoznał Wojewodę z postulatami, jakie zostały przesłane Premierowi Donaldowi Tuskowi, które są propozycją złagodzenia skutków rosyjskiego embarga oraz następstw wykrycia afrykańskiego pomoru świń, z prośbą o szybkie podjęcie działań.
Na spotkaniu poruszone zostały ważne tematy, dotyczące lubuskich rolników i rolnictwa naszego regionu: przywrócenie uboju rytualnego, sprawy związane z pomocą rolnikom poszkodowanym w wyniku rosyjskiego embarga, możliwość przemodelowania PROW na lata 2014-2020, problem zabezpieczenia przed epidemią afrykańskiego pomoru świń, sprawa sprzedaży ziemi dla rolników oraz sprawa infrastruktury drogowej utrudniającej odbiór płodów rolnych i poruszanie się rolników ciężkim sprzętem. Wojewoda został poproszony o reprezentowanie głosu lubuskich rolników uwzględniając specyfikę problemów naszego regionu i interesy gospodarujących tu rolników. Ze swej strony Wojewoda obiecał zająć się tymi tematami. Dlatego zaproponował utworzenie zespołu roboczego do stałej współpracy. Będzie to 5-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Lubuskiej Izby Rolniczej oraz związków i organizacji zrzeszonych w Forum.
Uzgodniono również, że jeszcze w bieżącym roku zostanie zorganizowana konferencja nt. afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Eugeniusz Rudkiewicz

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.