Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze, RP Międzyrzecka

SPOTKANIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

Autor: Red. dnia 21 stycznia 2014

W dniu 20 stycznia br. odbyło się spotkanie Lubuskiego Forum Rolniczego, w którym uczestniczyli wszyscy zrzeszeni przedstawiciele związków i organizacji rolniczych. Spotkaniu przewodniczył Władysław Piasecki Prezes LIR. Wśród wszystkich poruszanych tematów najważniejszymi były wypracowane stanowiska w sprawie niewielkiej ilości dopłat wypłaconych w województwie lubuskim w porównaniu z innymi województwami oraz w sprawie nowych regulacji dotyczących ograniczeń tradycyjnego wędzenia głównie polskich wyrobów mięsnych (dokumenty poniżej). Lubuskie Forum Rolnicze (LFR) zdecydowanie opowiada się, zgodnie z zapewnieniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, za równomiernym wypłacaniem dopłat w całej Polsce, tj. równym traktowaniem wszystkich rolników bez względu na to z jakiego województwa pochodzą. Również w sprawie obostrzeń dotyczących wędzenia produktów, głównie wędlin, dymem pochodzących z pieców opalanych drewnem, LFR zgłasza swoje negatywne stanowisko. Obniżenie maksymalnej, dopuszczalnej zawartości substancji w produktach powstałych na skutek tego procesu uderzy głównie w niewielkie, tradycyjne masarnie.

Na spotkanie został zaproszony Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Tadeusz Woźniak, który omówił zagadnienie uboju z konieczności w woj. lubuskim oraz o inspekcjach związanych z programem „Zero tolerancji”. Okazuje się, że ubój z konieczności jest dużym problemem w województwie lubuskim. Odczuwają to głównie hodowcy bydła, w sytuacji gdy zwierzę doznało obrażeń uniemożliwiających jego transport. Jedynie dwa zakłady w Kuźnicach Żarskich i Rejowie zapowiedziały możliwość świadczenia takiej usługi. Jednakże pojawia się kolejny problem, czyli koszt transportu próbki np. do Wrocławia, w celu stwierdzenia, bądź wykluczenia BSE. Odnośnie programu „Zero tolerancji” inspektor powiedział o zaostrzonych kontrolach, zwłaszcza na obecność antybiotyków. Pobierane i badane próbki w razie jakichkolwiek wątpliwości będą wysyłane do laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, który jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Europie.

Zdarzają się również przypadki stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. Część zakazanych substancji dociera spoza granic Polski. Niestety zniesienie granic nie jest najlepszym rozwiązaniem dla bezpieczeństwa weterynaryjnego.

Władysław Piasecki powiedział, że LFR musi wytypować grupę przedstawicieli do rozmów i rozwiązywania problemów związanych z rolnictwem z udziałem Zarządu Województwa Lubuskiego.

W rozmowach Forum uczestniczył także Jerzy Materna Poseł na Sejm RP, który przysłuchiwał się bacznie dyskusji na temat różnych problemów nurtujących rolników województwa lubuskiego. Zadeklarował swoje wsparcie i pomoc przy ich rozwiązywaniu.

 

Stanowisko LFR w sprawie realizacji płatności  zobacz>>

Stanowisko LFR w sprawie wędzenia zobacz>>

P.Sas

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.