Główna » Aktualności

SPOTKANIE PREZESÓW IZB ROLNICZYCH Z WŁADZAMI ANR

Autor: Red. dnia 18 stycznia 2017

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu uczestniczył również prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności przedłużania umów dzierżaw na nieruchomości rolne z ZWRSP, wyłączeń przez dzierżawców 30 % powierzchni użytków rolnych. Wiele uwagi poświęcono również na temat umocowania Rad Społecznych przy ANR oraz roli izb rolniczych jaką powinny odgrywać przy ANR.

Przepisy powołujące Rady Społeczne powinny być tworzone na poziomie rozporządzeń lub nawet ustawy. W istniejących Radach Społecznych są obecne izby rolnicze i inne organizacje, ale kompetencje Izb powinny zostać rozszerzone. Izby Rolnicze są instytucją umocowaną ustawowo, co wobec planowanych zmian w ustawie o izbach rolniczych, ważnym jest umocowanie izb przy obrocie ziemią z ZWRSP. Rada Społeczna może istnieć jako partner społeczny dodatkowy, ale główne rzeczy związane z przetargami ANR powinna uzgadniać z izbą rolniczą poza Radą Społeczną. Rada Społeczna powinna to jedynie opiniować i doradzać. Przy decyzjach, które podejmuje ANR, odnośnie sprzedaży i dzierżawy, izba rolnicza powinna być umocowana jako partner dla ANR tak, jak w innych krajach europejskich, np. we Francji.

Źródło: krir.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.