Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, RP Żarska

SPOTKANIE ROLNIKÓW POWIATU ŻARSKIEGO

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2012

Przewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej Marian Dziwulski zaprasza rolników z powiatu żarskiego na posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 18.12.2012r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Lubsku, przy ul. Plac Wolności 1

Proponowany program spotkania:

1. Rozpoczęcie obrad, przywitanie gości – Marian Dziwulski Przewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej LIR.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o farmach wiatrowych na terenie gminy Lubsko – Bogdan Bakalarz Burmistrz Lubska.

4. Sprzedaż i dzierżawa gruntów ANR w oparciu o ustawę z 3 grudnia 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i o kształtowaniu ustroju rolnego od 1 stycznia 2013 r. po zniesieniu jednostek gospodarczych zasobu w Lubsku i Grabiku. Stan zasobu nieruchomości rolnych w powiecie żarskim, wyłączenia gruntów od dzierżawców i możliwości ich nabycia – Emilian Dzik zastępca dyrektora OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze.

5. Realizacja płatności za 2012 rok, z uwzględnieniem modulacji płatności – Stanisław Siemion Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lubsku.

6. Działalność Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej i możliwości pozyskania środków finansowych dla rolników i mieszkańców wsi – Marcin Biczewski Prezes ŁLGR w Lubsku.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie posiedzenia

Spotkanie jest okazją do podzielenia się swoimi problemami w prowadzeniu gospodarstwa oraz zadania pytań zaproszonym gościom.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.