Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SPOTKANIE Z DYREKTOREM LOR ARIMR

Autor: Red. dnia 24 lutego 2014

 

Kontynuacją realizacji wniosku zgłoszonego przez Alfreda Kałużnego podczas wizyty Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby, a dotyczącego nieaktualnej ewidencji gruntów i budynków w woj. lubuskim w oparciu
o którą przeprowadzana jest kontrola kwalifikowalności powierzchni metodą FOTO, było spotkanie przedstawicieli Lubuskiej Izby Rolniczej z dyrektorem Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Elżbietą Kwaśniewicz.

LIR reprezentowali: Alfred Kałużny-członek Zarządu, Stanisław Myśliwiec-delegat do KRIR i Czesław Hładki-przewodniczący Gorzowskiej Rady Powiatowej.

W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy komórek organizacyjnych LOR: Stanisław Bielawski, Andrzej Trzop, Krzysztof Mikusiński i Dominik Sporny.

Celem spotkania było przedstawienie uwag i wniosków napływających
od rolników co do wyników z kontroli, w związku z wykazywanymi
w protokołach pokontrolnych  niezgodnościami oraz uzgodnienie działań prowadzących do naprawy sytuacji.

Przedstawiciele ARiMR omówili zasady i procedury przeprowadzania kontroli, najczęściej występujące kody pokontrolne oraz postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności.

Uzgodniono, że zgodnie z sugestią Ministra Rolnictwa, pani dyrektor przedstawi na piśmie Ministrowi i Prezesowi ARiMR informację na temat stanu EGiB i skali problemu.

Celem doprowadzenia do kompleksowej modernizacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, za którą odpowiedzialni są starostowie
jako zadanie zlecone przez administrację rządową, LOR ARiMR oraz LIR zorganizują spotkanie z udziałem wojewody lubuskiego, marszałka woj. lubuskiego, lubuskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego oraz starostów, aby działając wspólnie pozyskać środki
na aktualizację EGiB w woj. lubuskim, której dokładność w aktualnym stanie jest często nieokreślona.

E.R.   

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.