Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SPOTKANIE Z DYREKTOREM LUBUSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARIMR

Autor: Red. dnia 10 stycznia 2013

Wychodząc naprzeciw prośbom i żądaniom rolników dotyczącym wyjaśnienia problemów związanych z kontrolą gospodarstw metodą FOTO  przewodniczący Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR Andrzej Matkowski i przewodniczący Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR Czesław Hładki spotkali się w dniu 7 stycznia 2013r. z dyrektorem Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Elżbietą Kwaśniewicz.

Przewodniczący poinformowali panią dyrektor o zastrzeżeniach zgłaszanych przez rolników co do kontroli które dotyczą kwalifikowalności powierzchni oraz  merytoryczności i poprawności przeprowadzenia kontroli na miejscu i wykazanych niezgodności.

Celem omówienia i wyjaśnienia wykazanych w protokołach pokontrolnych rozbieżności i niezgodności ustalono, że w dniu 16 stycznia odbędzie się w Krzeszycach spotkanie z udziałem zainteresowanych rolników.

Na spotkanie, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele ARiMR, zostanie zaproszony starosta sulęciński i geodeta powiatowy ponieważ starostwo prowadzi i odpowiada za ewidencję gruntów.

Spotkanie było również okazją do przedyskutowania o możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy unijnych w 2013r. oraz o planowanych naborach wniosków o udzielenie wsparcia z działań PROW 2007-2013 w woj. lubuskim w ostatnim roku finansowania. Z zapowiedzi wynika, że będą zabezpieczone środki dla rolników, którzy w 2012r. zakończyli 5-letnią realizację pakietów rolnośrodowiskowych i w 2013 roku zamierzają kontynuowanie realizowanego dotąd pakietu.

Pani dyrektor poinformowała, że ma zapewnienie z centrali Agencji, że w styczniu dla woj. lubuskiego zostanie zwiększona realizacja dopłat bezpośrednich i większość rolników otrzyma pieniądze na konta bankowe.

E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.