Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze, Wyróżnione

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ LUBUSKIM

Autor: Red. dnia 29 czerwca 2017

W dniu 13 czerwca 2017r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z przedstawicielami środowiska rolniczego, reprezentantami Lubuskiego Forum Rolniczego.

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Alfred Kałużny – członek Zarządu LIR, Zygmunt Jodko – Prezes Lubuskiego Związku Rolników, Stanisław Zawadzki – Prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła. Lubuski Urząd Wojewódzki reprezentowali: Grzegorz Dłubek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Stanisław Ganczarski – Kierownik Oddziału rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze: Krzysztof Poczekaj – zastępca Dyrektora i Marcin Urbaniak – Specjalista ds. Gospodarki Łowieckiej.

Rozmowy dotyczyły bieżących spraw, zagadnień i potrzeb dotyczących rolnictwa wymagających podjęcia działań celem załatwienia lub przeprowadzenia rozstrzygnięć.

Poruszone zostały i omówione tematy:

– gospodarka łowiecka, przykłady złego szacowania szkód łowieckich i stosowania niewłaściwych praktyk podczas szacowania, problem niedoszacowania szkód łowieckich,

– zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w związku ze zwiększoną liczebnością dzików, potrzeba przestrzegania bioasekuracji,

– problem zmniejszającego się pogłowia krów mlecznych w woj. lubuskim a produkcja mleka w Polsce,

– obawy wystąpienia opóźnień w zakresie rozdysponowania nieruchomości rolnych zasobu Skarbu Państwa w związku z tworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i prowadzonymi roszadami kadrowymi Agencji oraz zwolnieniami specjalistów,

– funkcjonowanie gospodarstw rolnych w związku z wyznaczeniem nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), którymi została objęta znaczna część województwa,

– procedury powoływania komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

– powołanie i działalność Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim,

– bezpieczeństwo żywności.

E.R.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.