Główna » Aktualności

SPOTKANIE ZARZĄDU LIR Z DYREKTOREM LOR ARIMR

Autor: Red. dnia 1 lutego 2016

W Biurze Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w dniu 29 stycznia br. odbyło się spotkanie Zarządu LIR w osobach Stanisław Myśliwiec-prezes, Stanisław Madej-wiceprezes oraz członkowie Czesław Hładki i Alfred Kałużny z nowym szefem Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzejem Rochmińskim. W spotkaniu wzięli również udział Andrzej Trzop kierownik BDSPB LOR, Błażej Szczepanik Delegat do WZ KRIR, Małgorzata Pałys-Haraźny dyrektor Biura LIR oraz Henryk Ostrowski przewodniczący ZZR Samoobrona.
Celem spotkania, oprócz nawiązania współpracy z nowym dyrektorem LOR ARiMR, było uzyskanie informacji dotyczących przede wszystkim realizacji bieżących płatności oraz wdrażania programów i działań, z których będą korzystali rolnicy. Wspomniana została sprawa suszy oraz powoływania i pracy komisji suszowych, a także pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia tego niekorzystnego zjawiskiem, na którą liczyło gro rolników. Sprawa suszy poruszana była już wielokrotnie, znaczna część producentów wolała w porę zebrać to co zostało na polu niż czekać na ogłoszenie suszy w danej uprawie i przybycie komisji. Naprawdę sporo jest takich gospodarstw i w tym przypadku ratowałyby je wcześniejsze wypłacanie płatności, stąd prośba o solidarne wystąpienie do Ministra Rolnictwa o przyspieszenie realizacji płatności w województwie lubuskim.
Harmonogram płatności jest ustalony i w ramach jego Agencja otrzymuje środki na ich realizację. Sporo rolników otrzymało już płatności, duża część, bo ok. 15 tyś. gospodarstw otrzymało też zaliczki na kwotę 63 mln zł. Do końca stycznia wypłaconych ma być kolejne 68 mln zł. W większości przypadków płatności zostały przelane do małych gospodarstw. Spora część gospodarstw średnich i dużych otrzyma płatność w połowie kwietnia.
Jest szansa, że wejdzie w życie projekt rozporządzenia dotyczący nieoprocentowanych kredytów do 50% należnych dopłat na podstawie oświadczeń biur powiatowych ARiMR. Wówczas środki te mogłyby zrekompensować część bieżących zobowiązań rolników, zwłaszcza tych, których zeszłoroczna produkcja ucierpiała na skutek suszy.
Kolejną sprawą był zbliżający się nabór na modernizację gospodarstw rolnych. Zakup sprzętu na nowych zasadach konkurencyjności będzie niezmiernie kłopotliwy, przede wszystkim dla rolników, ale i dla pracowników Agencji. Rozgorzała również dyskusja czy korzystniejszy będzie nabór wniosków z tego działania na poziomie regionalnym, czy krajowym. Według danych to właśnie przy rozdaniu krajowym woj. lubuskie uzyskało więcej środków w poprzednich działaniach, dlatego taki sposób wydaje się bardziej wskazany.
Na zakończenie prezes Myśliwiec dziękując za przybycie, poprosił dyrektora Rochmińskiego o uczestnictwo przedstawicieli Agencji w posiedzeniach Rad Powiatowych LIR w celu rozpropagowania istotnych informacji dla rolników.

P. Sas

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.