Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

ŚREDNIE PLONY I CENY PRODUKTÓW ROLNYCH POMOCNE KOMISJOM KLĘSKOWYM W SZACOWANIU STRAT W WOJ. LUBUSKIM W 2012 r.

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2012

Średnie plony i ceny wybranych produktów rolnych w województwie lubuskim na rok 2012

Lp.

Roślina

Średnie plony z 3 lat z okresu 5 ostatnich lat poprzedzających niekorzystne zjawisko atmosferyczne po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej

Średnie ceny z 3 lat z okresu 5 ostatnich lat poprzedzających niekorzystne  zjawisko atmosferyczne po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej

Prognozowana cena sprzedaży w 2012 r. zł/dt

1

Pszenica ozima

39,7

63,5

65,0

2

Pszenica jara

27,2

3

Żyto

24,1

50,1

55,0

4

Jęczmień ozimy

34,6

56,6

60,0

5

Jęczmień jary

27,0

6

Owies

23,0

42,2

50,0

7

Pszenżyto ozime

33,5

51,9

60,0

8

Pszenżyto jare

25,6

9

Mieszanka zb. oz

28,4

42,2

58,0

10

Mieszanka zb. j.

24,3

11

Gryka

11,1

100,6

95,0

12

Proso

10,8

83,7

75,0

13

Kukurydza na ziarno

62,3

54,7

55,0

14

Ziemniaki jadalne

199,0

42,1

45,0

15

Buraki cukrowe

457,0

11,6

11,0

16

Rzepak i rzepik oz.

26,6

122,2

130,0

17

Rzepak i rzepik ja.

16,2

18

Kukurydza na zielonkę

356,7

7,1

8,0

19

Pastwisko polowe na zielonkę

119,3

d.r.

d.r.

20

Łąki trwałe (siano)

39,0

11,5

10,0

21

Łąki trwałe (siano)

60,0

32,2

30,0

22

Pastwiska trwałe

108,3

d.r.

d.r.

d.r. – należy wypełnić na podstawie danych rolnika 0,00 – dane na podstawie kalkulacji LODR Kalsk

UWAGA: Do obliczeń w protokołach można wykorzystać dane jakimi dysponuje producent rolny na podstawie danych rachunkowych innej ewidencji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, które potwierdzają uzyskiwanie plonów i cen w danym gospodarstwie.

Zalesianie gruntów rolnych nie należy do upraw rolniczych i nie szacujemy szkód pod kredyty klęskowe.

Straty na plantacjach roślin wieloletnich ( wieloletnie tj. użytkowane powyżej 5 lat) szacujemy pod kredyty klęskowe inwestycyjne. Sporządzamy oddzielny protokół.

Średnie plony i średnie ceny z trzech lat oraz prognozowane ceny skupu na 2012 rok ustalono na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, danych Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Rynku Rolnego.

Brakujące uprawy należy szacować na podstawie danych rolnika.

Średnie plony i ceny warzyw i owoców w województwie lubuskim na rok 2012

Lp.

Roślina

Średnie plony z 3 lat z okresu 5 ostatnich lat poprzedzających niekorzystne  zjawisko atmosferyczne po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej

Średnie ceny z 3 lat  z okresu 5 ostatnich lat poprzedzających niekorzystne zjawisko atmosferyczne po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej

Prognozowana cena sprzedaży w 2012 r.  zł/dt

1

Kapusta

405,3

70,3

70,0

2

Kalafior

192,7

126,9

125,0

3

Cebula

180,7

52,1

45,0

4

Marchew

236,0

44,2

35,0

5

Ogórek gruntowy

127,3

167,9

200,0

6

Pomidor gruntowy

164,3

131,9

195,0

7

Burak ćwikłowy

226,7

d.r.

60,0

8

Jabłka

49,1

70,5

190,0

9

Gruszki

38,0

d.r.

220,0

10

Śliwki

37,9

89,0

200,0

11

Wiśnie

42,3

188,7

390,0

12

Czereśnie

41,2

d.r.

560,0

13

Truskawki

35,3

321,6

400,0

14

Maliny

17,8

430,8

570,0

15

Porzeczki

48,8

224,1

210,0

16

Agrest

52,0

243,5

250,0

d.r. – należy wypełnić na podstawie danych rolnika

Średnia wydajność i ceny produktów zwierzęcych w województwie lubuskim na rok 2012

Wyszczególnienie

Jednostki

Średnie ceny z 3 lat z okresu 5 ostatnich lat poprzedzających niekorzystne zjawisko atmosferyczne po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej

Średnia wydajność produkcyjna z 3 lat z okresu 5 ostatnich lat poprzedzających niekorzystne zjawisko atmosferyczne po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej (kg, szt, l/szt)

Prognozowane ceny w roku 2012(zł/kg, szt, l)

1

2

3

4

5

Bydło ogółem

zł/kg

4,0

wg. oświadczenia rolnika*

4,5

Krowy

zł/kg

3,0

wg. oświadczenia rolnika*

3,5

Cielęta

zł/kg

4,8

wg. oświadczenia rolnika*

6,0

Trzoda chlewna

zł/kg

4,1

wg. oświadczenia rolnika*

5,0

w tym maciory

zł/kg

2,6

wg. oświadczenia rolnika*

2,6

Konie

zł/kg

5,0

wg. oświadczenia rolnika*

5,0

Kury

zł/kg

1,1

wg. oświadczenia rolnika*

1,0

Kurczaki

zł/kg

3,2

wg. oświadczenia rolnika*

3,5

Kaczki

zł/kg

4,4

wg. oświadczenia rolnika*

4,5

Gęsi

zł/kg

6,8

wg. oświadczenia rolnika*

6,7

Indyki

zł/kg

4,6

wg. oświadczenia rolnika*

4,6

Prosięta i warchlaki

zł/kg

4,1

wg. oświadczenia rolnika*

6,0

Króliki żywe

zł/kg

d.r.

wg. oświadczenia rolnika*

d.r.

Jaja kurze

zł/szt.

0,2

220 szt. **

0,5

Mleko krowie

zł/l

1,1

4 451 l**

1,3

* dotyczy wyłącznie średniej wagi sprzedawanych zwierząt

** obliczono na podstawie danych Urzędu Statystycznego z lat 2007-2011

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.