Główna » Aktualności

ŚRODKI FINANSOWE NA MELIORACJE WODNE

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2016

Na wniosek Wojewody Lubuskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku podziału rezerwy celowej na 2016 rok przyznał dla województwa lubuskiego następujące środki finansowe:

  • 15 612 000 zł – na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Zadania w tym zakresie realizuje Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Zielonej Górze.

  • 287 000  zł  – dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych. Środki te zostaną przekazane Spółkom Wodnym działającym na terenie województwa lubuskiego.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w wyniku starań Wojewody Lubuskiego  przyznana dotacja na realizację ww. działań  w roku 2016 jest o ponad 3 000 000 zł  większa od tej  przyznanej w roku ubiegłym (12  602 000 ).

Pozyskanie większych środków finansowych pozwoli na objęcie konserwacją większej ilości urządzeń melioracyjnych, w tym również wałów przeciwpowodziowych co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa lubuskiego.

Za: Wojewoda Lubuski

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.