Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

STAN MELIORACJI W POLDERZE PÓŁNOCNYM

Autor: Red. dnia 19 kwietnia 2013

W dniu 18 kwietnia 2013r. w sali Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się robocze spotkanie nt. stanu melioracji na obszarze Polderu Północnego (nadwarciańska nizina na terenie gminy Witnica), w związku z realizowanym projektem rewitalizacji siedlisk łąkowo-bagiennych przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie i Park Narodowy „Ujście Warty”. Było to spotkanie kontynuacyjne tego, które odbyło się 27.02.2013r. w Witnicy.

W spotkaniu uczestniczyli: z ramienia wicewojewody Grzegorz Dłubek – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, Marek Żeromski – dyrektor oraz Jerzy Tonder – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi UM, Paweł Sidło – wiceprezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie, Konrad Wypychowski – dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, Paweł Rembarz – dyrektor Oddziału LZMiUW, Czesław Hładki – Przewodniczący Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR, Bernard Pałczyński – sołtys wsi Dąbroszyn.

Paweł Sidło przedstawił stan zaawansowania prac zaplanowanych w projekcie, dotyczących odbudowy rowów. Wykonano110 kmrowów, a pozostało jeszcze ok.60 kmoraz odbudowa urządzeń hydrotechnicznych. Decyzją inspektora nadzoru wprowadzane są zmiany do pierwotnego planu. Rezultatem przeprowadzonej wizji lokalnej z przedstawicielami rolników będzie ponowne rozpatrzenie lokalizacji jazów piętrzących wodę. Projekt ulegnie jeszcze modyfikacjom pod względem piętrzenia.

Następnie wywiązała się dyskusja o konieczności odnowienia głównych rowów również w Otulinie Parku i połączeniu ich z już wybudowanymi w ramach projektu, tak aby znów stanowiły połączoną sieć melioracyjną na terenie niziny. Zastanawiano się również skąd pozyskać fundusze na ten cel, ponieważ powołana przez lokalnych rolników Spółka Wodna nie jest w stanie przeprowadzić takiej inwestycji z własnych funduszy. A są to jednocześnie obszary chronione Parku Krajobrazowego i Natura 2000.

Czesław Hładki podnosił, że  rolnicy chcą wiedzieć kiedy i w jakim okresie będzie piętrzona woda oraz na jaką wysokość aby nie pogorszyć stanu ochrony siedlisk oraz warunków bytowania ptaków będących przedmiotami ochrony na tym obszarze, który jest zarazem warsztatem pracy rolników.

Odbudowane w ramach projektu rowy nie będą odprowadzały w aktualnym stanie wody z gruntów rolników, która poprzez tereny Parku spływa do Warty. Rolnicy obawiają się że nie będą mieli możliwości odprowadzenia wody ze swych gruntów po okresach piętrzenia na obszarze Parku. Najtrudniejsza jest sytuacja w obrębie wsi Krześniczka i Dąbroszyn.

Marek Żeromski zwracał uwagę żeby w tych kwestiach  rolnicy byli pełnoprawnymi partnerami ponieważ rolnik jest ważnym ogniwem w zakresie ochrony przyrody.

Paweł Sidło poinformował, że za tydzień w biurze w Witnicy będzie do wglądu operat wodnoprawny, gdzie po przeanalizowaniu będzie można wnieść uwagi. Niedługo będzie również sporządzony raport oddziaływania na środowisko.

Oświadczył, że Stowarzyszenie Ptaki Polskie pomoże w przeanalizowaniu dostępnych środków na ten cel, które raczej będą możliwe do pozyskania z nowego okresu finansowania. Stowarzyszenie może przygotować pomysł na rozwiązanie problemu, poprzedzając badaniami geologicznymi. Rok 2013 należy wykorzystać na rozwiązanie problemu zarządzaniem wody na obszarze Polderu Północnego.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.