Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze, RP Międzyrzecka

STANOWISKO LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

Autor: Red. dnia 5 lutego 2008

z  dnia 01.02.2008 r.

w sprawie roślin modyfikowanych genetycznie

Lubuskie Forum Rolnicze, w trosce o polskie rolnictwo, uważa że nadszedł czas na akceptację produkcji i obrotu żywnością genetycznie modyfikowana.

Dalszy rozwój rolnictwa, wykorzystujący inżynierię genetyczną w ulepszaniu organizmów zdecyduje o dalszym postępie cywilizacyjnym, a Polska, jako członek UE powinna pozytywnie rozstrzygnąć problem GMO, ze wszystkimi tego skutkami.

Opierając się na dostępnych wynikach badań nie widzimy przeciwwskazań dla stosowania w polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W kontekście przewidywanego w najbliższych latach wzrostu zużycia surowców roślinnych na cele energetyczne widzimy konieczność zdecydowanego wzrostu produkcji zbóż i rzepaku. Korzystanie z efektów inżynierii genetycznej zwiększy podaż roślin energetycznych, a także poprawi pożądane cechy roślin i ich odporność na szkodniki i choroby.

W Polsce możliwa jest koegzystencja rolnictwa tradycyjnego, ekologicznego i stosującego GMO a systemy te mogą współistnieć z pożytkiem dla wszystkich obywateli naszego kraju.

Jednocześnie uważamy za konieczne opracowanie spójnego systemu kontroli oddziaływania odmian zmodyfikowanych genetycznie na organizmy żywe i środowisko naturalne oraz jasnych zasad, umożliwiających koegzystencję systemów rolniczych.

Podpisali:

Władysław Piasecki Lubuska Izba Rolnicza

 Zdzisław Janczałek LWZRKiOR w Zielonej Górze

Stanisław Marek, Grzegorz Grabarek NSZZ RI „Solidarność”

Mariusz Markiewicz ZZ CNMR

Zygmunt Jodko Lubuski Związek Pracodawców-Dzierżawców i Producentów Rolnych

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.