Główna » Aktualności

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej gospodarstw rybacko – stawowych

Autor: Red. dnia 27 grudnia 2008

 z dnia 22 grudnia 2008 roku

Sejmik Województwa Lubuskiego widzi potrzebę zmian w prawodawstwie dotyczącym Ustawy z dnia 18 V 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
        Gospodarstwa Rybackie utrzymują się głównie z prowadzonej działalności gospodarczej związanej z produkcją i przetwarzaniem ryb.
        Wejście Polski do Unii Europejskiej i brak nowelizacji Ustawy z dnia 18 V 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity) Dz. U. nr 66, poz. 750 pogarszają opłacalność produkcji rybacko-stawowej w naszym województwie jak i również na terenie całego kraju.
Czynnikami wpływającymi na pogorszenie się warunków ekonomicznych na rynku rybackim są:
1.       Wzrost atrakcyjności importu ryb z krajów sąsiednich (większość krajów Unii Europejskiej stosuje dopłaty do produkcji stawów karpiowych).
2.       Pozbawienie gospodarstw rybacko-stawowych dostępu do kredytów prewencyjnych z tytułu powtarzających się również w naszym regionie zjawisk klimatycznych związanych z suszami.
3.       W regulacjach legislacyjnych nie uwzględnia się wielowymiarowych funkcji gospodarstw stawowo-rybackich np. (retencjonowanie wód w okresie wegetacji ważnej dla upraw rolnych i gospodarki leśnej, utrzymywanie na swój koszt fauny żyjącej w środowisku lądowo – wodnym).
4.       System wyliczania czynszu dla dzierżawców gospodarstw rybackich oparty jest na warunkach przysługującym wszystkim gospodarstwom rolnym, a więc wylicza się go biorąc pod uwagę cenę pszenicy, która nie ma żadnego związku z produkcją rybacką.
Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.