Główna » RP Międzyrzecka

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA ROK 2011

Autor: Red. dnia 11 października 2011

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs jest bardziej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 3,9847 zł za euro, ponieważ jest on wyższy o ponad 42 grosze.Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2011 r. wynosi ponad 3,3 miliardy euro, co po przeliczeniu na walutę narodową daje ponad 14,5 miliarda złotych. 80% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego. W stosunku do roku ubiegłego kwota na dopłaty bezpośrednie jest wyższa o ponad 1,5 mld zł.Stawki poszczególnych płatności na podstawie projektów poszczególnych rozporządzeń ustanawiających wysokość tych stawek przedstawiają się następująco:

Rodzaj płatności Nazwa skrótowa Stawka w zł/ha
jednolita płatność obszarowa JPO 710,57
uzupełniająca płatność podstawowa UPO 274,21
płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 396,14
specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych   219,19
płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją)   1 476,08
oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)   173,33
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich   880,59
płatność cukrowa   55,60 zł/tonę
płatność do krów   410,03 zł/sztukę
płatność do owiec   102,69 zł/sztukę
Obowiązujące stawki dopłat bezpośrednich za 2011 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r.

 

źródło www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl
Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.