Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

STUDIA PODYPLOMOWE „ADMINISTROWANIE RYZYKIEM I ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI”.

Autor: Red. dnia 10 listopada 2015

S5002520Szanowni Państwo

Szkody powodowane przez zwierzęta dziko żyjące stały się ostatnio zarówno problemem gospodarczym jak i społecznym. Są przyczyną konfliktów pomiędzy poszkodowanymi właścicielami upraw, a dzierżawcami obwodów łowieckich. Niestety, szacowanie rozmiaru szkód, jak i wyliczanie wielkości odszkodowań, w wielu wypadkach może być realizowane niefachowo. Przyczyną takiego stanu rzeczy zazwyczaj jest brak specjalistycznego przygotowania, opartego na naukowych metodach.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie w porozumieniu z Krajową Radą Izb Rolniczych uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych:

„ADMINISTROWANIE RYZYKIEM I ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI”.

            Oferta studiów skierowana jest do pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, służb leśnictwa, ochrony środowiska i myśliwych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem unikatowych kwalifikacji związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów, a także dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy i likwidatora szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Osoby takie będą również uprawnione do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego w zakresie administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi.

Szczegółowe informacje są także dostępne na: www.wszechnicapolska.edu.pl.

Zachęcamy do skorzystania z kolejnej edycji tych unikatowych studiów podyplomowych.

          Prorektor ds. studiów
dr Czesław Pietras

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.