Główna » Aktualności, RP Gorzowska

SUKCESY LUBUSKICH HODOWCÓW

Autor: Red. dnia 22 lipca 2008

W maju i czerwcu odbywały się pokazy i wystawy zwierząt hodowlanych, m.in. bydła mlecznego i mięsnego.  Takie pokazy odbyły się pod koniec maja i na początku czerwca na terenie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku i jego oddziału w Lubniewicach. Tam pokazano różne rasy bydła hodowane w województwie lubuskim. M.in. jałowice i krowy rasy Polskiego Holsztyno Fryza odmiany czarno – białej, Simentaler, Montbeliarde, Charolaise, Highland oraz krzyżówka Montbeliarde i PHF. Hodowcy prezentowali tam bydła w celach dydaktycznych i poznawczych bez jego oceny. Bydła wystawiali: PRP Smogóry sp. z o.o., Matkowski Dariusz, Kruszyna Andrzej, Przewoźny Zbigniew, Sywiec Jan, Konopko Janusz, Radan 1 sp. z o.o., Filipczak Jadwiga i Eligiusz. Tą drogą składam im serdeczne podziękowanie za wystawienie zwierząt i poświęcenie czasu.

W dniach 21 – 22 czerwca 2008 roku odbyła się XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2008. Bydło ras mlecznych i mięsnych  prezentowane było z dwóch województw –lubuskiego i wielkopolskiego. Zaprezentowano zwierzęta w następujących grupach:

Jałowice niecielne rasy PHF odmiany czarno – białej 10 do 12 m-cy – 13 sztuk

Jałowice niecielne rasy PHF odmiany czarno – białej 13 do 15 m-cy – 19 sztuk

Jałowice cielne rasy PHF odmiany czarno – białej – 13 sztuk

Krowy rasy PHF odmiany czarno – białej I laktacja – 9 sztuk

Krowy rasy PHF odmiany czarno – białej II laktacja – 8 sztuk

Krowy rasy PHF odmiany czarno – białej III i dalsze laktacje – 5 sztuk

Krowy rasy Jersey – 5 sztuk

Razem zaprezentowano do oceny komisyjnej 75 sztuk bydła w tym: 32 jałowice niecielne, 16 jałowic cielnych i 27 krów. Komisja pod przewodnictwem sędziego głównego Pana Mieczysława Kopiczki selekcjonera Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka miała bardzo trudne zadanie. Przedstawione zwierzęta do oceny stanowiły bowiem pod względem genetycznym, eksterieru jak i przygotowania zwierząt do wystawy bardzo dobrą i wyrównaną stawkę. Jednak zawsze trzeba dokonać wyboru najlepszych zwierząt. Niewątpliwym sukcesem lubuskich hodowców było, że wystawione zwierzęta osiągnęły najwyższe punktacje i zostały im przyznane tytuły czempionów i wice czempionów wystawy.

W kategorii jałowic niecielnych 10 do 12 miesięcy Wice Czempionem została jałowica Petine 96 nr PL005147884957 po ojcu Waljean z Radan WEU Spółka z Tucholi Żarskiej. Wśród krów w drugiej laktacji zwycięską krową uznano Agate nr PL 005082502060 po ojcu Manat z HZZ Osowa Sień. Wśród krów z III i dalszymi laktacjami tytuł Wice Czempiona zdobyła krowa Babolna nr PL 005058469182 po Linkerze z HZZ Osowa Sień.

W bydle mięsnym hodowców woj. Lubuskiego reprezentowali:  Radan 1 Sp. z o.o. wystawiający bydło rasy Charolaise i Limousine oraz Państwo Jadwiga i Eligiusz Filipczak z Grodziszcza którzy wystawili rasę Highland.  Niewątpliwym sukcesem było zdobycie Super Czempionatu za jałowicę rasy Charolaise przez Firmę Radan 1. Ponadto ta firma uzyskała pięć czempionatów za jałowicę, buhaja i stawkę jałowic rasy Charolaise oraz za buhaja i jałowice rasy Limousine.

Wszyscy hodowcy zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi, a ponadto pucharami i dyplomami okolicznościowymi.

Przypomnieć należy szanownym czytelnikom że woj. lubuskie nie należy do czołowych województw pod względem liczby hodowanego bydła. Natomiast jest to województwo którego hodowcy należą do ścisłej czołówki hodowlanej kraju – pierwsze miejsce w wydajności  od jednej krowy ocenianej w Polsce. A ten sukces potwierdzają wspaniałe wyniki na wystawach hodowlanych.

 Godnym podkreślenia jest fakt że wystawa odbyła się przy pełnych trybunach, a wyróżnieni hodowcy otrzymali gromkie brawa od publiczności. Dopisali też zaproszeni goście z

Lubuskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego i Wielkopolskiego, Przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka, Izb Rolniczych, Wojewódzkiego Lekarza Wojewódzkiego i innych organizacji rządowych i samorządowych.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję, a uczestnikom pokazu i  wystawy  pragnę pogratulować pięknych zwierząt, niezwykle starannie przygotowanych do wystawy i życzyć , aby następnym razem to oni wygrali.

 Kierownik Biura PFHBiPM
Region Oceny Poznań
Stanisław Gąsiorowski

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.