Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

SUSZA – KREDYT PREFERENCYJNY NIE DLA WSZYSTKICH

Autor: Red. dnia 29 listopada 2018

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła z pismem ( LIR – 324/2018/PS) do Ministra Rolnictwa ws. zmiany przepisów dotyczących określania terminów wystąpienia suszy w uprawach rolniczych oraz ubezpieczenia tychże upraw. Brak jasnych przepisów w tym zakresie powoduje, iż wielu rolników nie może skorzystać z kredytów na preferencyjnych warunkach na wznowienie produkcji, gdyż interpretacja banków dotycząca terminu wystąpienia suszy w kukurydzy to 21 kwietnia ( IV okres raportowania 21 IV – 20 VI), co jest nieprawdą bo wówczas pojawiła się  kukurydza w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej i był to przełom czerwca i lipca 2018 r.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  >> czytaj

Ponadto LIR wystąpiła również do Ministra Rolnictwa z pismem (LIR – 330/2018/PS) dotyczącym wykluczenia rolników, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty, jednakże w dalszym ciągu czynnie prowadzą gospodarstwo rolne, z możliwości ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji rolniczej w związku ze stratami spowodowanymi suszą.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  >> czytaj

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.