Główna » Aktualności, Wyróżnione

SUSZA UTRUDNIA WYSIEW POPLONÓW

Autor: Red. dnia 26 lipca 2019

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa z postulatem zwolnienia rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania.

W warunkach suszy uprawy polowe są utrudnione i przesuszają glebę jeszcze bardziej, a poplony wysiane w takich warunkach nie spełnią swojej roli, generując jedynie dodatkowe koszty.

IUNG w ostatnim okresie raportowania obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca 2019 r., stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -133 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 39 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 V-10 VII).

Źródło: KRIR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.