Główna » Aktualności, RP Wschowska

ŚWIĄTECZNE POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA LIR

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2011

W dniu 19 grudnia br. po raz drugi zebrało się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Posiedzenie rozpoczęło się zwiedzaniem Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, który powstaje przy Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Po obiekcie oprowadził zainteresowanych doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz-dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku. Opowiedział o korzyściach jakie instytut przyniesie sektorowi rolnemu i rolno- spożywczemu. Zaprezentował sprzęt oraz aparaturę umożliwiającą stworzenie innowacyjnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Poinformował, że ośrodek zostanie oddany do użytku w maju 2012 r.

Delegaci WZ LIR podczas zwiedzania Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Po powrocie do LODR rozpoczęły się obrady WZ LIR. Zgromadzenie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele związków i organizacji rolniczych: Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR oraz wiceprezes organizacji rolniczych COPA-COGECA w Brukseli, Marian Bień – z-ca dyrektora ANR w Gorzowie Wlkp., Piotr Wańkiewicz – ANR Filia w Zielonej Górze, Romuald Gawlik – dyrektor ARR w Gorzowie Wlkp., Wojciech Kozieja – z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Stanisław Marek – w-ce prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., Józef Pater – Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów, Andrzej Kapla – z-ca dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Zbigniew Żywień – dyrektor LODR, Karol Humiński – Lubuski Sejmik Gospodarczy, Bogdan Karwowski – WIJHAR-S, Janusz Marciniak – Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ignacy Żegleń – Lubuski Związek Pszczelarzy, Franciszek Grześkowiak – OIP w Zielonej Górze, Marcin Urbaniak – RDLP w Zielonej Górze, Jan Rydzanicz – RDOŚ, Barbara Kończak- Konarkowska– dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp., Teresa Grzywaczewska – TUW ”TUW”, Marlena Gajewska – Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Michał Stosik – WFOŚiGW w Zielonej Górze, Ryszard Mróz – WIORiN w Gorzowie Wlkp., Zbigniew Lewicki – WIOŚ w Zielonej Górze, Marian Grzywacz – Wojewódzki Związek Pszczelarzy, Roman Grad – Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie oraz Mariusz Markiewicz – ZZ CNMR i Mikołaj Chełkowski – Lubuski Związek Rolników.

Prezes LIR - W. Piasecki wita zaproszonych gości

Po przywitaniu zaproszonych gości, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego WZ LIR, głos zabrał Andrzej Kuziemski – członek Zarządu LIR. Przedstawił informację Zarządu z działalności za 11-miesięcy 2011r. Przypomniał, że w tym roku zmieniły się władze LIR. W kwietniowych wyborach ustalono skład rad powiatowych na IV kadencję LIR. Zestawił liczbę opinii wydanych do ANR w sprawie obrotu ziemią. Przybliżył ważniejsze spotkania i przedsięwzięcia zorganizowane lub współorganizowane przez LIR, organy, w których LIR reprezentuje rolników oraz przedstawił stanowiska i wystąpienia z jakimi Zarząd LIR występował do różnych instytucji. W tym przede wszystkim wystąpienia do urzędów Gmin, Gmin i Miast oraz Miast z wnioskiem o obniżenie podatku rolnego. Przedstawił projekty realizowane przez Izbę oraz wspomniał o licznych problemach rozwiązywanych u prawników przyjmujących w Biurach LIR (do pobrania prezentacja z pełnym sprawozdaniem pobierz>>).

Następnie głos zabrał Wiktor Szmulewicz. W swej wypowiedzi odniósł się do nowego ekspoze premiera i wprowadzenia składek od zdrowotnych przez rolników. Zaznaczył, że reforma KRUS jest potrzebna ale nie taka, która uderza w rolnika. Podkreślił, że zwolnienie z podatku rolnego rolników posiadających powierzchnię gruntów do6 ha zaskutkuje tym, iż nie dostaną oni w przyszłości kredytu, bo nie będą mięli dochodów z gospodarstwa. Skończy się również pomoc sąsiedzka. Rolnicy będą chcieli rachunek za wykonane prace, aby wykazać dochód, co z kolei wiąże się z zakładaniem działalności. W dalszej części wypowiedzi przedstawił propozycje WPR na lata 2014-2020, poinformował, iż budżet pozostanie na tym samym poziomie. Przedstawił zmiany jakie zaszły w I filarze, gdzie jako nowość wymienił zazielenianie polegające na utrzymaniu 30% gruntów w obowiązkowym zazielenianiu i przeznaczenie 7% na ekologiczne odłogowanie, co oznacza, że dochody rolników spadną w wartościach rzeczywistych. W II filarze zasygnalizował powstanie projektu definicji „rolnik aktywny” oraz poinformował o utworzeniu progów dopłat bezpośrednich. Podkreślił, że musimy walczyć nie o równe dopłaty a o równe warunki prowadzenia gospodarstwa. Na zakończenie serdecznie podziękował Władysławowi Piaseckiemu – prezesowi LIR za 4 lata współpracy w Zarządzie KRIR poprzedniej kadencji oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim zebranym na sali.

Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR oraz wiceprezes organizacji rolniczych COPA-COGECA w Brukseli podczas wystąpienia

Następnie ruszyła lawina pytań, na które prezes KRIR odpowiadał. Zebrani na sali delegaci i goście: B. Szczepanik, B. Bach, A. Kuziemski, Cz. Hładki, J. Jezierski, M. Dziwulski, M. Chełkowski oraz M. Grzywacz pytali m.in. o definicje producenta rolnego, o sprawy łowieckie, o to, dlaczego nie ma możliwości przejścia na emeryturę nie pozbywając się własnych gruntów, o dobro sąsiedzkie, o komentarz do nowelizacji ustawy ANR, o odbieranie subwencji gminom, które umarzają lub obniżają podatki rolnikom oraz poprosili o zwrócenie uwagi na problem ginięcia rodzin pszczelich i zagrożenia płynące ze stosowania GMO dla pszczół.

Następnie głos zabrała Teresa Grzywaczewska z TUW ”TUW”. Podsumowała mijający 2011 rok oraz poinformowała, że w przyszłym roku będzie bardzo dużo zmian w ubezpieczeniach. W lipcu zmieni się ustawa o ubezpieczaniu upraw. Apelowała do zebranych o śledzenie zmian oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości nt. ubezpieczeń.

Zmiany w ubezpieczeniach rolniczych omówiła Teresa Grzywaczewska - dyrektor TUW "TUW"

Roman Grad w swym wystąpieniu zwrócił się do prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza o zwrócenie uwagi na dyskryminację winiarzy zarówno pod kątem dopłat, jak i korzystania ze środków ochrony roślin. Zauważył również brak właściwej wiedzy i szkół dla winiarstwa.

Prezes Szmulewicz zaproponował Romanowi Gradowi, jako reprezentantowi Lubuskiego prace w podkomisji ds. winiarstwa w strukturach organizacji rolniczych w Brukseli.

Do słów Pana Romana odniósł się w swej wypowiedzi Ryszard Mróz z WIORiN w Gorzowie Wlkp. Zauważył, że w Polsce nie ma czym chronić obszarów winorośli, ponieważ jest to hodowla niszowa. Od 2012r. mają powstać makroregiony, wtedy będziemy mogli korzystać z takich środków ochrony roślin jakie będą miały państwa ościenne. Poinformował również, że jest właśnie po spotkaniu z Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu, na którym to było powiedziane, że w Polsce nie występuje GMO ani środki ochrony roślin w żywności.

Złożył życzenia wszystkim obecnym na sali, następnie delegaci oraz zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i składali życzenia świąteczne.

W ostatniej części Walnego Zgromadzenia podjęto oraz przegłosowano uchwały. Na zakończenie prezes Władysław Piasecki jeszcze raz podziękował za cały rok pracy oraz życzył zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

Red.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.