Główna » Aktualności

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA BRANŻY ROLNEJ

Autor: Red. dnia 13 grudnia 2013

Kończy się rok 2013, w  naszej branży rolnej nastał czas podsumowań współpracy, spotkań instytucji i uzgodnień nowych zadań. Jest to okazja do podziękowań oraz  dyskusji o dalszej pracy dla przyszłości rolnictwa. Lubuska Izba Rolnicza została zaproszona do wielu spotkań w świątecznym klimacie, które posłużą zacieśnieniu współpracy z Partnerami.

WSPÓLNE POSIEDZENIE RAD

W dniu 10 grudnia 2013r. w sali wiejskiej w Łupowie odbyło się wspólne posiedzenie Gorzowskiej i Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR.

Spotkanie odbyło się w sprawozdawczo-podsumowująco-świątecznej atmosferze.

Członkowie Rad zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej za 11miesiecy 2013r. oraz dokonali podsumowania działalności Rad w 2013 roku.

Andrzej Pawelec omówił procedury związane z powołaniem i zarejestrowaniem spółki wodnej oraz na przykładzie Spółki Wodnej w Lubiszynie poinformował jak wygląda pierwszy okres działalności Spółki, co należało zrobić i jakie należało wykonać przedsięwzięcia aby Spółka mogła realizować zadania statutowe i cel w jakim została powołana. Dużym problemem jest wyegzekwowanie należnych Spółce składek od niektórych posiadaczy zmeliorowanych gruntów rolnych.

Teresa Grzywaczewska, dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Gorzowie Wlkp., udzieliła szczegółowych informacji nt. obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, przypomniała obowiązki rolnika związane z tymi ubezpieczeniami oraz poinformowała o postępowaniu w przypadku zbycia samochodu czy innych ubezpieczonych pojazdów.

W ramach propagowania idei promocji regionalnych potraw i produktów żywnościowych, członkowie Rad podkreślali ważność lokalnej, tradycyjnej żywności, regionalnej gastronomii oraz budowania marki regionu. Spotkanie było doskonałą okazją degustacji lokalnych produktów, które przygotowały panie z podgorzowskiego Łupowa, z panią sołtys Wandą Pielecha na czele. Lokalne produkty wytwarzane są w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzą się z tradycji i zwyczajów danego regionu.

Produkt regionalny Bułeczki babuni Wandy Pielecha otrzymał wyróżnienie w regionalnym konkursie 2013r. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

E.R.

SPOTKANIE DORADCÓW LODR I LIR

W dniu 11 grudnia w LODR w Kalsku  spotkali się doradcy ODR  i LIR. Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy oraz wręczenia kierownikom Biur Powiatowych LODR bombki dobrej współpracy z izbą.

SPOTKANIA FIRMOWE Z PARTNERAMI

W dniu 10 grudnia w Górzykowie odbyło się spotkanie przedstawicieli LIR z przedstawicielami Banku BGŻ.

Red.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.