Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

SZKOLENIE BHP W ROLNICTWIE

Autor: Red. dnia 29 listopada 2012

Zarząd Lubuski Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników zorganizował szkolenie nt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, które odbyło się 24 listopada w LODR w Kalsku. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Agatę Dulat z  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Janusza Pawlaka z Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestnikami była grupa rolników z województwa lubuskiego. Omówione zostały kwestie bezpiecznego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, w szczególności bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, obsługi zwierząt gospodarskich, prawidłowego przygotowania do pracy, właściwej organizacji pracy i procesów pracy. Jako przestrogę pokazano uczestnikom zdjęcia i filmy z wypadków w rolnictwie.

J.N.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.