Główna » Aktualności, Projekty i szkolenia, Wyróżnione

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z ZASAD UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY – GLISNO

Autor: Red. dnia 6 lutego 2019

W dniu 4 lutego 2019 r. Lubuska Izba Rolnicza w porozumieniu z „Rolnictwo Lubuskie” sp. z o.o. oraz  Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii przeprowadziła w Oddziale Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach pierwsze –  z cyklu  pięciu zaplanowanych na najbliższe dni – szkolenie dotyczące „Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny”.

Na szkolenie skierowane głównie do osób ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, przybyło blisko 40 osób.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a po wykładzie przeprowadzonym przez panią Iwonę Filipiak Starszego Inspektora Weterynaryjnego z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, mieli okazję zadawania licznych pytań związanych z prowadzoną przez nich hodowlą zwierząt.

Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma stosowne zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia gospodarstwa.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Oddziału LODR w Lubniewicach Romanowi Fraszczykowi za udostępnienie sali.

Glisno

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.