Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Krośnieńska, Wyróżnione

SZKOLENIE Z E-WNIOSKÓW W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

Autor: Red. dnia 28 marca 2018

W dniu 22 marca br. w Gminie Gubin odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno – szkoleniowym, zorganizowane przez Lubuską Izbę Rolniczą i Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w którym uczestniczyli członkowie Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR oraz rolnicy z terenu powiatu.

Przywitania i przedstawienia zaproszonych gości dokonała Greta Boguszewska-Drapa z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrz. Oddział w Gubinie.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Rochmiński dyrektor LOR ARiMR w Zielonej Górze,  Dominik Sporny z-ca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Rafał Pawlaczek kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krośnie Odrz., Wiesława Wachel kierownik PT KRUS, Ewa Szybowska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim, Tadeusz Olejarz kierownik PZDR w Krośnie Odrz.

Jako pierwsza głos zabrała Ewa Szybowska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim, która przedstawiła informacje odnośnie zmian w zakresie prowadzenia hodowli trzody chlewnej związanych z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń. Wirus, którego pierwsze przypadki w Polsce zanotowano w 2014 roku na jej wschodnich krańcach przemieszcza się na zachód kraju i „przekroczył” już Wisłę (liczne przypadki jego wystąpienia zanotowano w okolicach Warszawy) Jest to choroba zakaźna atakująca świnie, świniodziki i dziki, na którą nie ma szczepień i która nie podlega leczeniu, dla ludzi nieszkodliwa. Przede wszystkim powoduje ogromne straty gospodarcze a do jej zwalczania tworzone są odpowiednie działania administracyjne. Ostatnie zmiany w tym zakresie weszły w życie rozporządzeniem z dnia 28 lutego 2018 r. Wprowadza ono obowiązek przestrzegania szczegółowych zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń na terenie całej Polski.

W chwili obecnej trwa kampania informacyjna dla hodowców, a od kwietnia przeprowadzane będą kontrole w gospodarstwach. Ci hodowcy, którzy w sposób rażący nie będą przestrzegać obowiązujących zasad bioasekuracji muszą liczyć się z decyzją administracyjną skutkującą  likwidacją stada.

Wiesława Wachel z PT KRUS w Krośnie Odrz. przedstawiła najistotniejsze obowiązujące zasady w ubezpieczeniach społecznych rolników. Wśród informacji znalazły się m.in:

– od 1 kwietnia 2018 roku zmienia się wymiar składki zdrowotnej – w zależności od zadeklarowanej wielkości areału czy działu specjalnej produkcji rolnej;

– od lipca tego roku zasiłki chorobowe będą wypłacane na podstawie elektronicznych zaświadczeń lekarskich; by zapobiec opóźnieniu wypłaty zasiłku, ważne jest by podczas wizyty poinformować lekarza o charakterze zatrudnienia;

– wypadki przy pracy rolniczej zgłaszane muszą być bez „zbędnej zwłoki”, czyli nie później jak 14 dni od zdarzenia; zgłoszenia można dokonać pisemnie, telefonicznie lub przez bliskie, zaufane osoby.

– zostały przedłużone umowy o ubezpieczeniu dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków – obowiązują od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r.

Zwróciła również uwagę, by nie lekceważyć małych, ale niezwykle groźnych pasożytów, jakimi są  kleszcze, gdyż w niedługim czasie, liczba zachorowań na przenoszoną przez nich boleriozę wzrosła trzykrotnie. Kleszcze są aktywne cały rok jednak szczyt ich inwazji to marzec-czerwiec i sierpień-październik. Przypomniała o stosownym ubiorze, możliwości stosowania repelentów oraz dokładnym oglądaniu ubrania i całego ciała, szczególnie, jeśli przebywaliśmy w wysokich, gęstych zaroślach, trawie czy na obrzeżach lasu, gdyż szybkie usunięcie kleszcza to mniejsze ryzyko zachorowania.

Andrzej Rochmiński podziękował gospodarzowi – Gminie Gubin za udostępnienie sali oraz za wspólne zorganizowanie spotkania Andrzejowi Kuziemskiemu przewodniczącemu Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR oraz pani Grecie Boguszewskiej-Drapie z PZDR w Krośnie Odrz. Następnie głos oddał kierownikowi Rafałowi Pawlaczkowi, który przedstawił zmiany w zasadach przyznania płatności obszarowych obowiązujące w 2018 w odniesieniu do roku ubiegłego oraz Dominikowi Spornemu, który przeprowadził szkolenie z aplikacji e-WniosekPlus.

Podsumowując przedstawione informacje Andrzej Rochmiński zapewnił i uspokoił zebranych, że nowy „twór”, jakim jest e-wniosek został opracowany w formie bardzo uproszczonej i ma ułatwić procedurę przyznawania płatności bezpośrednich a nie stwarzać dodatkowe trudności. Podziękował wszystkim rolnikom za przybycie a Lubuskiej Izbie Rolniczej i Lubuskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za pomoc w zorganizowaniu cyklu szkoleń.

Aneta Jędrzejko

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.