Główna » Aktualności

TESTAMENT

Autor: Red. dnia 15 marca 2007

Uregulowane sprawy majątkowe – są najlepszą metodą utrzymania zgody w rodzinach  po śmierci jej członka.  Lepiej więc pomyśleć o tym wcześniej.

Rodzaje testamentów:

WŁASNORĘCZNY

Aby sporządzić najprostszy testament weź kartkę papieru, spisz na niej odręcznie i własnoręcznie swoje rozporządzenia  a pod spodem podaj datę sporządzenia testamentu oraz podpisz się pełnym imieniem i nazwiskiem, czytelnie. Nie będzie ważny testament napisany na maszynie czy komputerze, a jedynie podpisany ręcznie. Cały tekst powinien być napisany odręcznie, i to osobiście, czyli w imieniu jednej osoby (nie małżeństwa). Taki testament może odwołać testament sporządzony wcześniej, nawet jeśli ten wcześniejszy sporządzono u notariusza.

NOTARIALNY

Sporządzony w formie aktu notarialnego, jest najbardziej wiarygodnym testamentem. Spadkodawca powinien złożyć przed notariuszem oświadczenie swojej woli, jeżeli podpisze jedynie tekst przygotowany przez notariusza i spadkobiercę, to taki testament będzie nieważny.

URZĘDOWY

Ustne oświadczenie woli, złożone w obecności dwóch świadków przed urzędnikiem administracji, np. burmistrzem, kierownikiem USC, sekretarzem gminy, starostą, etc.

Brak testamentu powoduje, że sąd opiera się  na przepisach Kodeksu Cywilnego.

W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy w częściach równych. Gdy nie ma małżonka, spadek po zmarłym dziedziczą jego dzieci w częściach równych.

Postępowanie przed sądem  jest niezbędne w 4 przypadkach:

  • gdy przedmiotem spadku są składniki majątku rejestrowane (nieruchomości , samochody, zabytki itp), gdyż bez postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku nie będzie możliwe zarejestrowanie nowych właścicieli;
  • gdy przedmiotem spadku są wierzytelności, gdyż dłużnicy mogą nie chcieć uregulować długów osobom, co do których nie ma pewności, że są spadkobiercami;
  • gdy spadek podlega opodatkowaniu i jego wartość nie mieści się w kwocie wolnej od podatku;
  • gdy spadkobierca zamierza spadek odrzucić.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.