Główna » Aktualności

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”

Autor: Red. dnia 7 kwietnia 2016

24 lata doświadczeń w skutecznej ochronie polskiego Rolnika

towarzystwo-ubezpieczen-wzajemnych_referencja,935Powstałe w 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, będące kontynuatorem wielowiekowej na polskiej ziemi tradycji wzajemności ubezpieczeniowej, od samego początku swojej działalności zwracało szczególną uwagę na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla sektora rolnego. Zaowocowało to pozycją jednego z liderów tego rynku, stanowiąc w ten sposób swoiste potwierdzenie profesjonalizmu Towarzystwa i zaufania, jakim polscy Rolnicy darzą TUW „TUW”. Przykładem tego zaufania może być fakt funkcjonujących środowisku rolniczym Związków Wzajemności Członkowskiej. Zostały zawarte umowy pomiędzy TUW”TUW” a samorządem reprezentującym rolników tj. Izbami Rolniczymi. I tak, w dniu 23 grudnia 2015 roku w Zielonej Górze została podpisana umowa o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „ROLNIK LUBUSKI”. Umowa ta ma na celu głównie ułatwić dostęp do ubezpieczeń na miarę potrzeb rolników z terenu województwa lubuskiego. Dzięki tej umowie wieloletnia współpraca TUW”TUW” z Lubuską Izbą Gospodarczą dodatkowo umożliwi nie tylko współdecydowanie o funkcjonowaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego którego rolnicy są Członkami, ale będą mieli realny wpływ na zakres i cenę na ochronę ubezpieczeniową jaka jest im potrzebna.

TUW „TUW”, zwiększając z roku na rok swoją „rolniczą” ofertę ubezpieczeniową, jest w stanie aktualnie zapewnić kompleksową, a przy tym atrakcyjną cenowo, ofertę ubezpieczeniową Rolnikom specjalizującym się w różnych kierunkach produkcji rolnej. Oprócz cieszących się największą popularnością ubezpieczeń obowiązkowych budynków rolniczych i odpowiedzialności cywilnej rolnika, TUW „TUW” posiada szeroką gamę ubezpieczeń pozostałego mienia, ukierunkowanych na potrzeby danego Rolnika, w tym kompleksowe ubezpieczenia dla rolnika indywidualnego oraz ubezpieczenia skierowane dla specjalistycznych przedsiębiorstw  produkcyjnych i przetwórczych.

Skoro mowa o kompleksowej ochronie ubezpieczeniowej Rolnika, to w ofercie Towarzystwa nie mogło zabraknąć także ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. A jak trudne są to ubezpieczenia niech świadczy chociażby fakt, iż TUW „TUW” jest tylko jednym z trzech zakładów ubezpieczeń oferujących te ubezpieczenia w programie dopłat do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (TUW „TUW” uczestniczy w programie dopłatowych ubezpieczeń upraw rolnych od samego jego początku, czyli od 2006 r.)

Właśnie dzięki temu programowi, Towarzystwo może zagwarantować swoim Członkom relatywnie najtańszą na rynku ochronę ubezpieczeniową także i tych, jakże ważnych dla Nich,  części składowych ich majątku, będących wszak podstawą ich działalności i bytu. Dzięki tak szerokiej ofercie Rolnicy mogą nie tylko ubezpieczyć swoje uprawy rolne w zakresie idealnie dopasowanym do ich potrzeb – oferta „szyta na miarę”, ale także maksymalnie zmniejszyć związane z tym obciążenia finansowe, poprzez właśnie skorzystanie z dopłat do składki z budżetu państwa. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ubezpieczając w którymkolwiek z oferowanych 20-stu wariantów, każdy ubezpieczający się w Towarzystwie Rolnik spełnia obowiązek ubezpieczania upraw rolnych, nałożony na Niego ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 577 z późn. zm.) – należy pamiętać, że ubezpieczonych musi być co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, określonych w ww. ustawie i znajdujących się w danej chwili „na polu”.

Zachęcając zatem do sprawdzenia, czy i dla Ciebie jesteśmy w stanie stworzyć ofertę  Twoich oczekiwań, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl, lub do kontaktu z naszymi pracownikami i/lub przedstawicielami.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.