Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Autor: Red. dnia 6 marca 2012

W okresie wakacji 2012 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  urodzonych pomiędzy 1997 a 2005 rokiem, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawniony  do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Pierwszeństwo mają dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.

Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny w Zielonej Górze i placówki terenowe, do 20 maja 2012 roku po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie , w terminie od 11.07.-31.07.2012 roku.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,  w terminie od 09.08.-29.08.2012 roku .

Więcej informacji można uzyskać  pod nr tel. 68 452 31 06.

Za KRUS OR Zielona Góra

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.