Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2013 R.

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2013
Przypominamy o obowiązku ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich w 2013 roku. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega:
Produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Uprawy te należy ubezpieczyć przynajmniej od jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
Produkcja zwierzęca: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie należy ubezpieczyć od przynajmniej jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Maksymalna kwota, na jaką można ubezpieczyć dane uprawy lub zwierzęta została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2012 r. patrz (tab. 1).
Z kim zawrzeć ubezpieczenie:
W 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi:
– PZU S.A. W Warszawie,
– Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
– Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.
 
Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na zwrot 50% kosztów ubezpieczenia (składki). Sankcje za brak ubezpieczenia.
W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2 € od każdego hektara. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje rolnik. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia umowy  ubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6 % sumy ubezpieczenia.
Należy także pamiętać, że w przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym będzie pomniejszona o połowę.
Nie zawarcie przez rolnika umowy ubezpieczeniaupraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej.

Tabela.1 Maksymalna suma ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt na 2013 rok Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Roślina

Kwota

Zwierzę

Kwota

Zboża

8 100 zł

Bydło

15 200 zł

Kukurydza

9 000 zł

Konie

10 500 zł

Rzepak i rzepik

12 300 zł

Owce

820 zł

Chmiel

36 700 zł

Kozy

800 zł

Tytoń

26 500 zł

Świnie

2 000 zł

Warzywa gruntowe

83 000 zł

Kury, perlice, przepiórki

53 zł

Drzewa i krzewy owocowe

55 600 zł

Kaczki

65 zł

Truskawki

50 000 zł

Gęsi

250 zł

Ziemniaki

32 200 zł

Indyki

142 zł

Buraki cukrowe

12 200 zł

Strusie

760 zł

Rośliny strączkowe

15 600 zł

—————————

——-

Za ppr

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.