Główna » Aktualności, Konferencje, Wyróżnione

UROCZYSTE WRĘCZENIE UMÓW PARTNEROM NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH KSOW

Autor: Red. dnia 5 czerwca 2019

„Pole i las – dary natury są blisko nas”, ”Nowoczesne technologie w pszczelarstwie”, „Folkowe smaki Powiatu Żagańskiego”, „Śladami PROW i Leader …” to tylko niektóre z 19 projektów, jakie otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę blisko pół miliona złotych. 31 maja br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowy z włodarzami gmin i powiatów oraz przedstawicielami organizacji, które funkcjonują na terenach wiejskich.  Wśród nich znalazła się również Lubuska Izba Rolnicza, którą reprezentowali prezes Stanisław Myśliwiec oraz dyrektor Biura LIR Anna Słaowik.

– Staramy się przekazywać naszym partnerom z którymi współpracujemy dodatkowe pieniądze, które promują Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to gminy, powiaty, ale także przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej, Związku Młodzieży Wiejskiej, pszczelarzy, czyli tych organizacji funkcjonujących na terenach wiejskich, które organizują ciekawe wydarzenia. Ważne jest, aby wymieniać swoje doświadczenia m.in. podczas wyjazdów – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

W tegorocznym naborze dużym powodzeniem cieszyły się projekty dotyczące wymiany doświadczeń oraz rozwijaniem sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych m.in. projekty Lubuskiej Izby Rolniczej „Debata Rolna 2019” oraz „Rozwijanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych, jak również projekty Lubuskiego Związku Pszczelarzy.

W wielu projektach postawiono nacisk na kultywowanie dawnych obrzędów i tradycji obszarów wiejskich m.in. projekt Gminy Zwierzyn – Akademia „Nasze kulinarne dziedzictwo”, projekt Gminy Bodganiec „Lubuskie Święto Chleba 2019”, projekt Powiatu Żagańskiego „Nie zapomnij o tradycji – obrzędy i konkursy dożynkowe Powiatu Żagańskiego”.

– Mam nadzieję, że to wsparcie przyczyni się do tego, że będziecie wspomagali i promowali lubuskie rolnictwo – dodał na koniec wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

tekst i foto:
lubuskie.pl

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.