Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Kolonie i zimowiska

UWAGA! TRWAJĄ ZAPISY NA ZIMOWISKO JUŻ TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Autor: Red. dnia 3 stycznia 2017

UWAGA DODATKOWE OŚWIADCZENIE DO WYPEŁNIENIA !

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach 29.01.-07.02.2017 r. w Białym Dunajcu, w Pensjonacie U Kosa.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarszy uczestnik urodzony w 2001 r.), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania zimowiska.

W programie przewidziano 5-dniową naukę jazdy na nartach.

Odpłatność (550,00 zł) należy dokonać na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych:

BGŻ BNP PARIBAS: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem terminu turnusu zimowiska oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (30 osób) decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze. Osoba odpowiedzialna za nabór Katarzyna Frąckowiak.

Kompletne dokumenty proszę dostarczyć do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra.

Do pobrania:

karta kwalifikacyjna U Kosa II

lista co zabrać Biały Dunajec

wzór zaświadczenia KRUS

oświadczenie rodziców/opiekunów przetwarzanie danych osobowych

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.