Główna » Aktualności, RP Gorzowska

UZDATNIANIE GNOJOWICY I OBORNIKA Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW

Autor: Red. dnia 26 marca 2013

Greenland Technologia EM jest producentem Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce na licencji EM Research  Organization z Japonii.

Efektywne Mikroorganizmy to mieszanina kultur poży-tecznych mikroorganizmów (głównie bakterii fotosynte-tycznych, oraz bakterii kwasu mlekowego, a także drożdży i grzybów. EM wywołuje procesy fermentacji, które powodują wzrost biologicznej różnorodności gleby. To z kolei poprawia jej jakość i zdrowie  oraz plon roślin uprawnych.

Możliwości Technologii EM są znacznie szersze niż tylko poprawa kondycji gleby. Wzrastająca popularność EM na Świecie  wykazuje, że jest to najskuteczniejsza technologia mikrobiologicznej higienizacji osadów i redukcji odoru  na dzień dzisiejszy.

Stwierdzono, że specjalna kompozycja mikroorganizmów EM likwiduje odór, oraz zmniejsza objętość obornika, likwiduje kożuch na powierzchni gnojowicy.

Otwarte laguny z gnojowicą od trzody chlewnej w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym w miejscowości Kołbacz k/Szczecina przed zastosowaniem Technologii Efektywnych Mikroorganizmów - na zdjęciu widać kożuch z niestrawionych resztek paszy i kału o miąższości około 40-50 cm

Zastosowanie EM w pomieszczeniach gdzie hoduje się zwierzęta na „głębokiej ściółce” wprowadza proces fermentacji, dzięki temu również zmniejsza się ilość powstającego nawozu, a jego jakość wzrasta ponieważ masa organiczna staje się dostępna dla roślin zaraz po  wprowadzeniu do gleby. EM ogranicza również straty azotu czyli eliminuje odór z pomieszczeń inwentarskich.

Również w oczyszczalniach ścieków i kompostowniach przykry zapach  jest bardzo problematyczną sprawą , a po zastosowaniu EM likwiduje się go w ciągu 24 godzin. Osady i skratki przestają śmierdzieć w ciągu kilku godzin.

Skuteczność Technologii EM potwierdza m.in. oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie. Zasada działania EM polega na przekształcaniu odpadów w procesach metabolicznych do postaci, w której są łatwo przyswajalne przez środowisko naturalne.
a) Efektywne Mikroorganizmy wywołują fermentację niskotemperaturową, a nie gnicie.  Oznacza to, że przykry zapach i  substancje  utleniające nie są wytwarzane w środowisku zdominowanym przez EM
b) Mikroorganizmy wchodzące w skład EM są z natury beztlenowcami, ale w trakcie procesów metabolicznych wydzielają do środowiska wolny chemicznie tlen – ma to ogromne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.
c) EM pracuje tak samo w ziemi jak i w kompoście- tzn. rozkłada materiał organiczny wytwarzając przy tym antyutleniacze i produkty przemiany materii takie jak witaminy, polisacharydy  itp.

Tak przebiegający proces w całości zastępuje wytwarzanie kompostu metodą tradycyjną (mieszanie systematyczne całej pryzmy aby doprowadzić tlen). Materiał organiczny który fermentuje z EM prze 2-3 tygodnie i potem trafi do gleby, po 6-8 tygodniach staje się czarną próchnicą. W ten sposób w Europie przetwarza się gnojowicę, która traci swój nieznośny zapach i nie sprawia kłopotów w wypompowywaniu (znika warstwa stała z powierzchni).
d) Bakterie kwasu mlekowego zawarte w EM mają właściwości sterylizujące gdyż wytwarzają substancje takie jak reuteryna niszcząca patogeny chorobotwórcze (np. salmonella, enterokoki, bakterie coli).

W tym sensie jest to również środek dezynfekujący.

Laguna z gnojowicą po dwóch miesiącach od zastosowania Technologii EM

W glebie  masa organiczna zawierająca EM jest doskonałym uzupełnieniem dawki nawozowej dla roślin. Warto dodać iż Mikroorganizmy zawarte w kompoście po jego aplikacji do gleby dalej się tam znajdują i wraz z roślinami w trakcie zbiorów  w jakimś procencie trafią z paszą do przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych.

Technologia EM oferuje również produkty do bezpośredniego stosowania w formie oprysku na pole w celu poprawy mineralizacji resztek pożniwnych.

Pola uprawne traktowane regularnie EM nie wymagają nawożenia nawozami mineralnymi, gleba uruchamia minerały dostępne dla roślin dzięki przemianom biochemicznym prowadzonym przez EM. Również ilość patogenów w glebie zmniejsza się dzięki  konkurencji bakterii  EM z mikroflorą szkodliwą.

W trakcie wegetacji roślin Efektywne Mikroorganizmy stosowane są jako wspomagacz w eliminowaniu chorób roślin.

Bakterie probiotyczne zawarte w EM stanowią bardzo dobrą barierę ochronną dla organizmu zwierząt oraz usprawniają procesy trawienne – poprawiając tym samym wykorzystanie paszy.

Jak wynika z powyższego opisu Technologia EM jest to szereg rozwiązań opartych w zasadzie na jednym produkcie czyli Efektywnych Mikroorganizmach.
Eliminacja szkodliwych gazów takich jak amoniak i siarkowodór jest osiągalna dzięki EM w bardzo prosty sposób:
1. Stosujemy EM w budynku i nie dopuszczamy do gnicia resztek białka z paszy i tym samym do powstawania szkodliwych gazów
2. Stosujemy EM bezpośrednio do zbiornika z gnojowicą w ilości 1 litr /m3 .

Aby uzyskać jednorodną ciecz pozbawioną przykrego zapachu należy zbiornik zaszczepić odpowiednio wcześnie przed wywożeniem gnojowicy na pole. Czas jaki jest potrzebny to min. 4-6 tygodni.

Pole z pszenicą ozimą: lewa strona, na której zastosowano gnojowicę zaszczepioną EM Naturalnie Aktywnym, prawa strona, gdzie zastosowano gnojowicę bez dodatku EM Naturalnie Aktywnego. Po prawej stronie widać opóźnione wschody roślin i zlewanie się wierzchniej warstwy gleby, a z lewej strony rośliny pszenicy rosnące prawidłowo.

Wprowadzony do zbiornika EM najpierw zaczyna przerabiać osad będący na dnie zbiornika, następnie całość zaczyna fermentować, a dopiero  na końcu zaczyna być zmniejszana warstwa stała na powierzchni.

Kontakt:
Doradca Regionalny Renata Mikołajczyk
691 949 599

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.