Główna » Aktualności, RP Wschowska

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 28 kwietnia 2010

Dnia 23 kwietnia 2010 r. w sali narad Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Na spotkanie zaproszono parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz szefów instytucji okołorolniczych i działających na rzecz rolnictwa. Zaproszeni przedstawiciele w/w instytucji jak zawsze dopisali i zaszczycili swoją obecnością. Niestety nikt z lubuskich parlamentarzystów nie przybył na spotkanie.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej z działalności statutowej za 2009r., sprawozdanie finansowe za 2009r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2009. Udzieliło absolutorium Zarządowi Lubuskiej Izby Rolniczej za 2009r. i uchwaliło budżet LIR na 2010 rok.

Spotkanie było okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz zapoznania z działaniami podejmowanymi w celu rozwiązywania problemów wsi i rolnictwa.

Prezes LIR Władysław Piasecki przedstawił informację z działalności KRIR, poinformował o toczących się dyskusjach na temat przyszłości dopłat bezpośrednich oraz przygotowywanej zmianie ustawy „Prawo łowieckie” w części dotyczącej szkód łowieckich.

Na koniec Prezes Spółki z o.o. „Rolnictwo Lubuskie” Zbigniew Żywień przedstawił delegatom informację z działalności Spółki za 2009rok.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.