Główna » Aktualności, RP Wschowska

WALNE ZGROMADZENIE LIR ORAZ WIZYTA W CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Autor: Red. dnia 3 grudnia 2013

Wizyta w Centrum Energetyki Odnawialnej  w Sulechowie

Członkowie Walnego Zgromadzenia LIR w dniu 2 grudnia mieli okazję zwiedzić Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie, jeden z najnowocześniejszych obiektów badawczo-rozwojowych w Polsce.
Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji. W powyższym zakresie CEO dysponuje następującymi laboratoriami:
– Laboratorium technologii cieplnej, w którym zainstalowanych jest 10 różnych źródeł ciepła m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła gruntowe i powietrzne, piec na biomasę oraz mikrokturbina kogeneracyjna
– Laboratorium technologii elektroenergetycznych integruje 8 różnych źródeł elektrycznych m.in. różnego rodzaju generatory wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, w tym zainstalowane na konstrukcji nadążnej za słońcem, ogniwa paliwowe oraz mikroturbinę kogeneracyjną
– Laboratorium przemysłowych systemów informatycznych, pozwala na weryfikację różnych wariantów przemysłowych systemów sterowania
– Laboratorium efektywności energetycznej, w którym prowadzone są badania związane z efektywnością energetyczną
– Laboratorium wielkości energetycznych
– Laboratorium przetwarzania energii elektrycznej

Szeroko rozwinięta i bogato wyposażona baza laboratoryjna pozwala również na realizację usług szkoleniowych w zakresie źródeł energetyki odnawialnej, automatyki systemów energetycznych oraz tworzenia systemów wizualizacji i monitorowania.
Dzięki wykorzystaniu kadry naukowej PWSZ w Sulechowie CEO oferuje także szeroki zakres usług doradczo-konsultacyjnych dla nowo tworzonych systemów z zakresu energetyki odnawialnej, mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji, konfiguracji systemów ciepłowniczych i energetycznych dopasowanych do potrzeb klienta indywidualnego i instytucjonalnego, systemów pomiarowych oraz systemów automatyki przemysłowej.

Z delegatami LIR spotkał się dyrektor instytutu prof. Marian Miłek przedstawił genezę powstania Centrum. W swojej wypowiedzi mówił m.in. o tym, że Unia Europejska obecnie sprowadza 58% paliw pierwotnych (węgiel, ropa, gaz), a w 2020 roku ilość ta zwiększy się do 80%, w związku z tym nie uciekniemy od energetyki odnawialnej. Zaznaczył, że w województwie lubuskim znajdują się 3 biogazownie a w Polsce jest ich ok 30, dla porównania w Niemczech takich obiektów jest 6 tys.

Profesor zachęcał rolników do budowania małych biogazowi rolniczych, które w zupełności wystarczają na potrzeby energetyczne gospodarstwa. W przypadku gospodarstwa, w którym jest ok. 100 szt. bydła albo trzody mała biogazownia jest już opłacalna. W odróżnieniu od wiatraków i fotowoltaiki biogazownia jest stabilnym wytwórcą energii.

Prezes LIR Władysław Piasecki podziękował za możliwość obejrzenia Centrum. Zaznaczył, że w naszym województwie są rolnicy, którzy chcą inwestować w energie odnawialną, ale przynajmniej na takich zasadach jak na zachodzie. Dodał, że w przypadku budowy biogazowi rolniczej ważnym aspektem jest rozłożenie ryzyka inwestycyjnego w momencie załamania cen energii. Kolejnym problemem przy takich inwestycjach jest niewydolność polskich sieci energetycznych.
W trakcie spotkania powstała inicjatywa wspólnej konferencji w styczniu nt. odnawialnych źródeł energii, której uczestnikami mają być lubuscy rolnicy.

J.Nadborska

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia LIR

Następnie delegaci udali się do LODR w Kalsku na Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie rozpoczął prezes LIR – Władysław Piasecki, który przywitał delegatów i przybyłych gości, a następnie przedstawił porządek obrad. Na przewodniczącego posiedzenia delegaci do WZ LIR jednogłośnie wybrali Władysława Piaseckiego, a sekretarzem obrad został Błażej Szczepanik. Następnie delegaci bez uwag przyjęli protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

W trakcie posiedzenia zastępca dyrektora LOR ARiMR Andrzej Chinalski nagrodził rolników: Zakład Przetwórstwa Drobiu s.c Inga i Leszek Kaczor z Czerwieńska, Mirelę i Andrzeja Matkowskich z Przyborowa oraz Anetę i Dariusza Wittchen z Pszczewa za umiejętne i skuteczne wykorzystanie wsparcia unijnego w ramach PROW 2007-2013.

Prezes  Władysław Piasecki poinformował wszystkich zgromadzonych o wyróżnieniu jakie otrzymały Izby Rolnicze w Polsce. W trakcie trwania posiedzenia WZ LIR prezes Wiktor Szmulewicz w Warszawie odebrał nagrodę specjalną – Sława Polski dla polskiej żywności za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu przyznana przez  Ministerstwo Gospodarki i dziennik „Rzeczpospolita”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił Bogusław Wontor – poseł na Sejm RP. W swej wypowiedzi podkreślił, że Lubuska Izba Rolnicza na trwałe wpisała się w działalność rolniczą i wywiązuje się ze swoich zadań wzorowo. Następnie podziękował za tegoroczną współpracę i złożył życzenia owocnej pracy w przyszłym roku.

Jako drugi wystąpił  Tadeusz Woźniak – Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Zwrócił się z apelem, aby jak najszybciej rozwiązać ubój z konieczności. Kiedyś to było możliwe, było kilka ocen zdatności, a dziś jest jedna. Albo ocena zdatna, albo utylizacja zwierzęcia. A jest część zwierząt, które można by uratować, jednak aktualne przepisy na to nie pozwalają. W lubuskim są tylko trzy miejsca uboju. Są to Kunice Żarskie, Rejów i Golice. NA koniec wypowiedzi wyszedł z propozycją, aby temat przedyskutować i przegłosować w Sejmie RP.

Prezes Władysław Piasecki poinformował, że to jest postulat Lubuskiego Forum Rolniczego. „Ubój z konieczności to problem epidemiologiczny w obrębie Polski a nie tylko województwa, ale należy powołać zespół i ułożyć dobry, wspólny plan na ubój z konieczności razem z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii. Musimy pokazać, że nasze województwo sobie z tym poradzi, a wtedy będziemy wzorem dla innych” – powiedział. Prezes zachęcił, aby również w to działanie włączyła się ARiMR.

W imieniu Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna wystąpił Wojciech Kozieja – wicedyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego życzył, aby w przyszłym roku współpraca była tak dobra jak dotychczas.

Następnie wystąpił Henryk Ostrowski „SAMOOBRONA” – pochwalił LIR oraz Lubuskie Forum Rolnicze za skuteczną działalności i zwrócił uwagę, aby zintensyfikować spotkania LFR z parlamentarzystami i przekazywać im problemy rolne województwa lubuskiego.

W swoim wystąpieniu dyrektor TUW „TUW” Teresa Grzywaczewska złożyła życzenia dla rolników lubuskich; spokojnych świąt w gronie rodziny, aby zima była łagodna a przyszły rok był łagodny pod każdym względem.

Feliks Kijak z Wojewódzkiego Związku Kółek, Rolników i Organizacji Rolniczych zaznaczył, że tylko wspólne działania przynoszą efekty. Zauważył, że spotyka się z wieloma rolnikami w Polsce i z dumą można powiedzieć, że wiedziemy prym wśród województw „u nas problemy rozwiązujemy bez problemów”. Zaapelował do posłów, aby mocniej włączyli się we współpracę nie tylko przed wyborami.

Następnie sprawozdanie Zarządu z działalności za mijający rok przedstawił Andrzej Kuziemski – Członek Zarządu LIR.

Prezes Władysław Piasecki powiedział, iż bieżący rok był rokiem specyficznym. Podejmowane było dużo szybkich decyzji, a najwięcej związanych było z ANR. Każda sprawa między ANR a rolnikiem jest indywidualna, ale czasem zachodzi rażące niedomówienie rolnik- gmina- ANR. Zaapelował, aby pomagać sobie, a nie przeszkadzać w przedsięwzięciach. Podziękował za pracę włożoną przez delegatów LIR oraz za cały rok pracy biura.

Na koniec głos zabrał Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski. W swym wystąpieniu zaznaczył, że LIR to organ, który nie mnoży problemów, a je rozwiązuje (sprawa Elewarru w Nowogrodzie Bobrz., uciążliwych zapachów, hałasu, problemy w rybami i wiele innych). Ale w swej wypowiedzi przede wszystkim zwrócił uwagę na Lubuski Złoty Kłos. Powiedział – „byłem na wielu tego typu galach, ale to co działo się w Łagowie 4.10.2013 r. przerosło moje oczekiwania. Chcę podziękować za docenienie pracy i osiągnięć rolników. Kto nie szanuje rolników ten długo nie pociągnie. Bo to jest filar. Wniosek mój jest jeden wszyscy rządzący powinni się na nas wzorować.”

Po przerwie głos zabrał Paweł Augustyn – ekspert od ubezpieczeń wzajemnych i rolnych z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. „TUW zostało założone przez rolników i dlatego skupione jest przede wszystkim na rolnictwie” – powiedział. Przybliżył rodzaje ubezpieczeń oraz możliwości otrzymania odszkodowań.

Na koniec prezes LIR przedstawił i omówił prowizorium budżetowe, które zostało przyjęte jednogłośnie przez delegatów do WZ LIR.

W wolnych wnioskach dyrektor LODR – Zbigniew Żywień poinformował o tym, aby pamiętać, iż od 1 stycznia wchodzą nowe przepisy  nt. integrowanej ochrony roślin. Są to bardzo ważne zagadnienia. ODR będzie prowadził szkolenia w tym zakresie, na które dyrektor serdecznie zaprosił.

Posiedzenie zakończył prezes Władysław Piasecki.

A.Słowik

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.