Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR, Wyróżnione

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 4 maja 2016

29 kwietnia w LODR w Kalsku zebrali się delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej na I w tym roku Walnym Zgromadzeniu. Spotkaniu przewodniczył, jednogłośnie wybrany przez delegatów, prezes LIR- Stanisław Myśliwiec.

Po przywitaniu zaproszonych gości prezes S. Myśliwiec poinformował o przyznaniu delegatowi do WZ LIR – Wiesławowi Pronkiewicz odznaczenia KRIR – brązowej odznaki „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”. Następnie oddał głos wiceprezesowi LIR – Stanisławowi Madej, który przedstawił sylwetkę pana Pronkiewicza.

Następnie Andrzej Kuziemski – członek Zarządu LIR przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu LIR w 2015 roku. Delegaci przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej oraz sprawozdania finansowego Zarządu LIR za rok 2015.

Przyjęte zostały również Uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok2015

– udzielenia absolutorium Zarządowi LIR

– uchwalenia budżetu LIR na rok 2016-05-04 ustalenia diet przysługującym członkom rad powiatowych a czynności wykonane na rzecz LIR, a powierzone przez Zarząd Izby

– nabycia nieruchomości dla oddziału Terenowego LIR w Gorzowie Wlkp.

– przystąpienia Lubuskiej Izby Rolniczej do Stowarzyszenia Lubuski Klaster Spożywczy „DOBRE, BO LUBUSKIE” w charakterze członka wspierającego.

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrał delegat Bronisław Bach. Wnioskował interwencje w KRIR w sprawie możliwość przeprowadzania uboju z konieczności w gospodarstwie. Najwięcej było jednak pytań do dyrektorów ANR OT Gorzów Wlkp. Filia w Zielnej Górze Zbigniewa Łepkowskiego oraz dyrektora LOR ARiMR Andrzeja Rochmińskiego. Delegaci pytali o decyzje na płatności bezpośrednie, płatności ONW i rolnośrodowiskowe oraz kiedy zostaną wypłacone środki finansowe. Dyrektor A. Rochmiński poinformował, iż 95% decyzji zostało już wydane, a 93% wypłacone. Najdłużej muszą czekać ci rolnicy, którzy mają skomplikowane wnioski, ponieważ system informatyczny jest niedopracowany i w związku z tym występują błędy przy wprowadzaniu danych.

Dyrektor Z. Łepkowski odpowiadał na pytania o zmiany w rozporządzeniu o gruntach rolnych, o zbyt długi czas podpisywania umów z ANR. Przedstawił również warunki zakupu i dzierżawy ziemi zgodnie z nową ustawą, przedstawił informację z działalności ANR OT Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra w bieżącym roku oraz o walce z tzw. „słupami”. Na wniosek prezesa LIR – Stanisława Myśliwca poinformował, iż zostaną uruchomione monitoringi sal, w których odbywają się przetargi jednak przeciąga się to w czasie ze względu na procedury formalno-prawne instytucji. Za słuszną uznał uwagę A. Kałużnego – członka Zarządu LIR, dotyczącą zakazu używania tel. komórkowych na sali w czasie przeprowadzania przetargów. Zobowiązał się wprowadzić zakaz oraz wywiesić informację w lokalu.

Teresa Grzywaczewska – dyrektor TUW ”TUW” Oddział w Gorzowie Wlkp. przypomniała o podpisanym w grudniu ubiegłego roku porozumieniu z Izbą „Lubuski Rolnik” oraz zwróciła po raz kolejny uwagę na potrzebę ubezpieczania nie tylko nieruchomości ale również maszyn i upraw polowych.

Jako ostatni głos zabrał Ryszard Mróz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Apelował o przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem interesów owadów zapylających, szczególnie pszczół. W UE przepisy nakazują robienie oprysków po zachodzie słońca. W Polsce jeszcze takich obwarowań nie ma, ale prosił o dostosowanie się do zaleceń producentów środków ochrony roślin i przepisów dotyczących ich stosowania.

Na koniec prezes LIR – Stanisław Myśliwiec podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej.

Red.

GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.