Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR, Wyróżnione

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 23 lutego 2018

Celem realizacji wniosku Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej z dnia 4 grudnia 2017r., w dniu 21 grudnia 2017r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie LIR.

Obrady WZ, które odbyły się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, otworzył delegat-senior Michał Potocki. Po powitaniu osób uczestniczących w obradach, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, nastąpił wybór przewodniczącego WZ i sekretarza.

Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Andrzeja Kuziemskiego, sekretarzem obrad został wybrany Wiesław Pronkiewicz.

Następnie została wybrana komisja mandatowo-skrutacyjna, w składzie: Władysław Brzechwa-przewodniczący, Kazimierz Ostrowski-członek i Marek Strzelczyk-członek oraz komisja uchwał i wniosków: Andrzej Babiak, Marian Dziwulski i Marek Grabia.

Po dyskusji nt. pracy i aktywności delegata do KRIR, odbyło się tajne głosowanie w sprawie odwołania pana Błażeja Szczepanika z funkcji delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. W wyniku tajnego głosowania delegat do KRIR został odwołany.

W wyniku kolejnego tajnego głosowania dokonano wyboru nowego delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, którym jednogłośnie został wybrany Tadeusz Swaryczewski z gm. Lubrza.

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek zgłoszony przez Wiesława Pronkiewicza – aby, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF w kierunku zachodniej granicy Polski, celem ograniczenia do minimum migracji zwierząt, przede wszystkim dzików, należy wykorzystać ogrodzenia wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu – wystąpić o zamknięcie przejść i przepustów dla zwierząt, co będzie jednym ze skutecznych sposobów na zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Odpowiedź na ww wniosek >>

 E.R.

 

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.