Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR, Wyróżnione

WALNE ZGROMADZENIE LIR

Autor: Red. dnia 15 grudnia 2015

W dniu 14.12. br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie LIR. Spotkaniu przewodniczył, jednogłośnie wybrany przez delegatów WZ, prezes LIR – Stanisław Myśliwiec.

Na wstępie złożył podziękowanie za długoletnią współpracę z Lubuską Izba Rolniczą Pani Elżbiecie Łyko, zastępcy dyrektora LODR, która z dniem 1 stycznia 2016 r. przechodzi na emeryturę oraz wręczył kierownikowi Zielonogórskiego Zespołu Doradztwa Rolniczego –  Wiesławowi Misztoftowi odznaczenie przyznane przez KRIR „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”. Poprosił również o wystąpienie Dariusza Kozakiewicza i Marcina Wojnowskiego, którzy odebrali pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w tegorocznej edycji Lubuskiego Złotego Kłosa.

Następnie członek Zarządu – Andrzej Kuziemski przedstawił sprawozdanie z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w mijającym roku, po czym głos zabrali zaproszeni goście.

Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Osos – poseł na Sejm RP. Poinformowała, że zgodnie z obietnicą, jeszcze gdy była Wojewodą Lubuskim, powstała komisja rolnictwa przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W dalszej części wypowiedzi złożyła chęć współpracy z samorządem rolniczym i zadeklarowała, że będzie starała się uczestniczyć w posiedzeniach i pomagać, na ile będzie mogła, lubuskim rolnikom.

Następnie Stanisław Tomczyszyn  – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego zadeklarował, iż jako Urząd Marszałkowski, w ramach PROW, będzie starał się mocno wspierać samorządy. Poinformował, iż czeka na decyzję Ministra Rolnictwa w sprawie dalszych działań i jest w stałym kontakcie z Lubuską Izbą Rolniczą. Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim życzenia, a także, wraz z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi – Wojciechem Kozieją, wręczył podziękowanie i pamiątkowy puchar byłemu prezesowi LIR – Władysławowi Piaseckiemu za wieloletnią współpracę.

Kolejnym punktem posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR było podjęcie uchwały w sprawie prowizorium budżetowego Lubuskiej Izby Rolniczej na rok 2016. Prowizorium przedstawiła główna księgowa LIR – Ewa Drebszok, po czym zostało ono jednogłośnie przyjęte.

Następne zostały przedstawione projekty uchwał, które zostały szczegółowo omówione.
Pierwszą uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia Związku Wzajemności Członkowskiej LIR z TUW omówiła Teresa Grzywaczewska dyrektor TUW.
Drugą uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Władysławowi Piaseckiemu omówił Andrzej Kuziemski.
Trzecią uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo członków Walnego Zgromadzenia LIR w Komisji do spraw współpracy z Okręgową Radą Łowiecką PZŁ w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Omówił Alfred Kałużny.
Ostatnią uchwałę omówił Stanisław Madej w sprawie zakupu lokalu użytkowego dla Oddziału Terenowego LIR w Gorzowie Wlkp.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez głosowanie.

W kolejnym punkcie obrad zostały zgłoszone wolne wnioski przez Władysława Brzechwę – przewodniczącego Wschowskiej Rady Powiatowej LIR. Zgłosił zapotrzebowanie na organizację szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich. Przedstawiciele Izby Rolniczej często uczestniczą w szacowaniach szkód łowieckich i potrzebne jest podniesienie wiedzy z tego zakresu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Stanisław Zawadzki prezes LZHB wspomniał o trudnej sytuacji hodowców bydła w naszym kraju. Wielu z nich może sobie nie poradzić z karami finansowymi za nadprodukcję mleka. Trzeba liczyć się z tym, że wielu rolników będzie rezygnować z hodowli, już teraz stan pogłowia krów mlecznych jest niższy o 24% w stosunku do roku poprzedniego.
Henryk Ostrowski zaznaczył, że pozytywne jest to, że lubuskie instytucje państwowe liczą się ze stanowiskami Lubuskiego Forum Rolniczego. Niestety tego samego nie można powiedzieć o opiniach LIR w sprawie dzierżawienia obwodów łowieckich, urzędy nie biorą pod uwagę negatywnych opinii LIR w tym temacie, przedłużając tym samym umowy dzierżawy zarządcom obwodów, gdzie notorycznie występują problemy przy szacowaniu szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań z tego tytułu.
Obrady Walnego Zgromadzenia zakończył Prezes LIR, składając wszystkim życzenia zdrowia i radości z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2016 Roku, oby był bardziej łaskawy dla rolników, zwłaszcza pod względem pogody.
Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia chętn i mogli skorzystać z gościnności Lubuskiego Ośrodka Wdrożeń i Innowacji w Kalsku i zapoznać się z jego ofertą. Po ośrodku oprowadzał pan Andrzej Bartkiewicz – prezes Ośrodka, objaśniając zasady współpracy z producentami przy projektach badawczo-rozwojowych. Część technologiczna Ośrodka składa się z linii technologicznych przetwórstwa spożywczego i obejmuje pracownie: mleczarską (serowarnię i twarożkarnię), winiarską, browarniczą, pracownię mięsa, garmażeryjną oraz pracownię owoców i warzyw. Główna działalność ośrodka skupia się na poszukiwaniu nowych produktów, modyfikacji już istniejących produktów, czy doskonaleniu jakości wytwarzanych już produktów. Naukowcy zatrudnieni w ośrodku, mogą na przykład zbadać profil aromatu, barwę i teksturę produktów ich wartość energetyczną, zawartość poszczególnych pierwiastków, obecność metali ciężkich, bakterii czy patogenów. Przetwórcom oferują wsparcie przy opracowywaniu nowych produktów wraz z procesami technologicznymi do ich późniejszej produkcji. Jest to niewątpliwie instytucja, która mogłaby znacząco wpłynąć na rozwój przemysłowy naszego regionu, jeżeli tylko oferta ośrodka będzie zakresem i ceną atrakcyjna dla potencjalnych beneficjentów. Dlatego, w najbliższym numerze „Rolniczego Pulsu” przedstawimy zasady uzyskiwania pomocy de minimis dla rolników i nie tylko, na sfinansowanie prowadzenia badań w Ośrodku.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.