Główna » Aktualności, RP Zielonogórska

WERYFIKACJA PLANÓW ŁOWIECKICH

Autor: Red. dnia 12 października 2012

Na wniosek Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody skierowany do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie w dniu 11.10.2012 r. zorganizowało spotkanie w sprawie przekazania informacji o realizacji rocznych planów łowieckich, poziomu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych i w lesie, szczegółowej analizy założeń wieloletniech łowieckcich planów hodowlanych w szczególności osiągnięcia na koniec ich obowiązywania docelowych stanów zwierzyny. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie Koła Łowieckie ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. oraz gminy: Zwierzyn, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo i Dobiegniew. Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Stanisław Madej – członek Zarządu LIR.

Powodem spotkania była weryfikacja planów pozyskania zwierzyny oraz istotny wzrost poziomu szkód w uprawach rolnych i w lesie. Oprócz w/w tematów poruszono również kwestie dotyczace m. in. zagospodarowania obwodów łowieckich, protokołowania upadków zwierzyny, a także kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznych planów odstrzału.

Wg Stanisława Madeja tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Problem zbyt dużego pogłowia zwierzyny łownej dotyka coraz większą rzeszę producentów rolnych i leśnych. Potrzebne są zmiany w naliczaniu populacji zwierząt w obwodach łowieckich i proporcjonalne zwiększanie ilości odstrzałów tak, aby zminimalizować ilość wyrządzonych szkód.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.