Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

WFOŚiGW w Zielonej Górze nie dofinansuje wapnowania gleb

Autor: Red. dnia 13 października 2011

Lubuska Izba Rolnicza wzorując się na współpracy innych izb rolniczych z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kilkukrotnie apelowała o możliwość przeprowadzenia programu wapnowania gleb zakwaszonych w województwie lubuskim. Część środków na program, jak w województwach sąsiednich, miał pochodzić ze środków WFOŚiGW.

Wśród podstawowych sektorów przemysłu województwa lubuskiego, obok przemysłu i przetwórstwa drzewnego, istotne miejsce zajmuje przemysł rolno-spożywczy. Dlatego też problem zakwaszenia obszarów rolniczych jest tak istotny. Jednym z punktów projektu: Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku jest przedstawienie obecnego stanu środowiska. Dział dotyczący degradacji powierzchni ziemi i gleb wskazuje na duży problem odczynu gleb i potwierdza fakt, że na terenie województwa przeważają gleby o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym. Inny punkt w/w projektu mówiący o głównych zagrożeniach środowiskowych w województwie stwierdza, że: Stan gleb użytkowanych rolniczo w województwie lubuskim jest stosunkowo dobry. Zagrożenie stanowi głównie wysoki stopień zakwaszenia gleb. Skutkiem tego są niekorzystne warunki dla rolnictwa oraz ochrony środowiska, ponieważ przyczyniają się m.in. do obniżenia plonów, pogorszenia ich jakości oraz większego zanieczyszczenia gleb i wód. Gleby kwaśne w większym stopniu narażone są na wypłukiwanie pierwiastków i związków chemicznych, które z kolei trafiają do wód powierzchniowych, gruntowych i wgłębnych, powodując ich zanieczyszczenie. Aktywacja metali ciężkich wzrasta więc wraz ze wzrostem zakwaszenia.

Niestety, mimo pogłębiającego się problemu zakwaszonych gleb oraz usilnych starań ze strony Izby, aby choćby w jakimś stopniu zniwelować ten problem, dofinansowania do wapnowania gleb zakwaszonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nie będzie o czym mówi poniższe pismo.

Pismo WFOŚiGW w sprawie wapnowania gleb zakwaszonych w woj. lubuskim pobierz>

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.