Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

WINO Z ZAŚWIADCZENIEM – CERTYFIKACJA WIN

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2012

Możliwość umieszczania rocznika i nazwy odmiany winorośli w prezentacji i etykietowaniu wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski jest dozwolona, gdy zostanie ono poddane certyfikacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.05.11 o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina – organem właściwym do zapewnienia procedury certyfikacji wina z określonego rocznika oraz wina z określonej odmiany winorośli jest Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina.

Certyfikację wina przeprowadza się na wniosek producenta wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski.  Wniosek należy złożyć w terminie do 15 sierpnia do Inspektoratu JHARS.

Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest opłata.

Na wniosek JHARS, w ramach procedury certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, kontrolę przeprowadza Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina. Kontrola ta ma na celu ustalenie zgodności ze stanem faktycznym informacji dotyczących uprawy winorośli w danym roku, w tym jej lokalizacji, powierzchni oraz odmian winorośli, w przypadku wyrobu wina z określonej odmiany winorośli. Po otrzymaniu wyników powyższej kontroli, Wojewódzki Inspektor JHARS przeprowadza kontrolę wyrobu win podlegających certyfikacji w miejscu ich produkcji.

Np. nr ORWI24.KO.8230.1.2012/150, gdzie poszczególne elementy to:

  • OR – oznaczenie,      które wskazuje wino z określonego rocznika (R) oraz wino z określonej odmiany      winorośli (O),
  • WI24.KO.8230.1.2012      – znak decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego,
  • 150 – ilość litrów      partii wina.

Ustawa przewiduje sankcje w przypadku podawania przez producenta na etykiecie rocznika wina lub nazwy odmiany winorośli, podczas gdy nie posiada on numeru identyfikacyjnego.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.