Główna » Aktualności, Wyróżnione

WIZYTA MINISTRA ROLNICTWA

Autor: Red. dnia 3 sierpnia 2017

W piątek, 28 lipca 2017r. w województwie lubuskim przebywał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Tego dnia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, w której uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele organizacji rolniczych, instytucji działających na rzecz rolnictwa, członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego, przedstawiciele Agencji rolnych, samorządowcy oraz Zarząd i Delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej.

Ministrowi Rolnictwa towarzyszyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senator RP Przemysław Błaszczyk oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Otwierając konferencję Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak poinformował że został powołany Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim oraz wyraził podziękowania za bezpośrednią możliwość kontaktów z Ministrem kiedy tylko była potrzeba, a zwłaszcza za poświęcony czas i pomoc w okresie ptasiej grypy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o priorytetach które wynikają z programu przyjętego przez Rząd RP, a które są realizowane przez resort. O tym, co się udało przez prawie dwa lata wprowadzić w postaci ustaw, rozporządzeń i rozwiązań w zakresie wzmocnienia i konkurencyjności rolnictwa, poprawy opłacalności produkcji rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, polityki społecznej, zmian w administracji rolnej, gospodarki ziemią i nieruchomościami rolnymi.

Podstawowym celem przyjętym przez resort jest opłacalna produkcja rolna. I z tym związanych jest większość zadań i podejmowanych działań.

Uchwalonych zostało 32 ustaw, a obecnie trwają prace nad 18 ustawami. Wydanych zostało 200 rozporządzeń wykonawczych.  Z ważniejszych to: pakiety dotyczące pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym, dotyczące programu rozwoju rynków rolnych, ustawa o sprzedaży detalicznej, ustawa o nieuczciwej konkurencji, ustawa o funduszach promocji, ustawa o spółdzielniach rolników.

Resort przystąpił do zmian w ubezpieczeniach rolniczych, z założeniem aby były powszechne. Przyjęta została strategia promocji artykułów rolno-spożywczych oraz strategia zrównoważonego rozwoju. W lutym br. powołana została Rada Dialogu Społecznego.

Najważniejsze problemy z którymi trzeba było się zmierzyć to ptasia grypa oraz afrykański pomór świń, i związany z ASF problem redukcji populacji dzików.

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała o rządowej polityce społecznej, która w znacznej części jest adresowana do polskiej wsi, a w wyniku której sytuacja społeczna polskiej wsi i rodzin znacząco się poprawia. Mówiła o współpracy z Ministrem Rolnictwa w zakresie ubezpieczeń społecznych jako o wzorowej.

Senator RP Przemysław Błaszczak podkreślił ważność takich spotkań, które pozwalają poznać problemy oraz specyfikę i charakter rolnictwa w regionach.

Ważnym zadaniem jest poprawianie struktury wiekowej na wsi, odmładzanie rolnictwa, wspieranie gospodarstw młodych rolników.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił ważność programu 500 Plus dla rodzin rolniczych i ludzi mieszkających na wsi, który jest znacznym zastrzykiem finansowym wspomagającym życie na wsi.

Powołana Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie skupia 106 organizacji reprezentujących środowisko. Rada jest organem pomocniczym dla Ministra Rolnictwa do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Następnie Minister Krzysztof Jurgiel odpowiadał na pytania rolników, samorządowców i przedstawicieli organizacji rolniczych, które dotyczyły: kontroli żywności, problemu szkód łowieckich, prawa wodnego w zakresie melioracji, profilu i kierunków kształcenia w szkołach rolniczych, rolnej polityki regionalnej, sprzedaży bezpośredniej produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników, ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składek z budżetu państwa, redukcji populacji dzików w kontekście ASF, nabywania gruntów po 30-letnim okresie dzierżawy, finansowania remontu dróg gminnych.

Po konferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami rządowych agencji rolniczych, a następnie spotkanie z członkami Lubuskiego Forum Rolniczego.

E.R.

Galeria

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.