Główna » Aktualności

WIZYTA MINISTRA ROLNICTWA

Autor: Red. dnia 31 lipca 2014

W dniu 30 lipca 2014r. w naszym województwie przebywał z wizytą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Ministrowi towarzyszył Prezes ARiMR Andrzej Gross.

W Gorzowie Wlkp., w sali Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Minister spotkał się z kadrą kierowniczą Lubuskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz przedstawicielami Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego obu województw. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.
Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Władysław Piasecki.
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Uratuj każdy wniosek”. W tym celu w czerwcu br. z inicjatywy Ministra Rolnictwa zostały powołane Zespoły Ekspertów, które będą bezpłatnie pomagać rolnikom i innym beneficjentom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013, w uzyskaniu należnego wsparcia.
Na początku Minister przypomniał jaki jest cel powołania takich Zespołów, omówił ich zadania oraz zasady udzielania nieodpłatnych usług. Określił oczekiwania Ministra Rolnictwa od ekspertów. Chodzi o to aby każdy prawidłowo złożony wniosek mógł być zrealizowany, a środki wypłacone.  Eksperci mają nie tylko pomagać beneficjentom aby uzyskali należną pomoc, żeby maksymalnie wykorzystać przyznaną Polsce pulę środków na rozwój wsi i rolnictwa w ramach PROW 2007-2013, ale mają również wypracować uwagi i koncepcję lepszych rozwiązań do nowego PROW-u.
Powiedział, że nowy PROW jest skierowany do małych i średnich gospodarstw rokujących rozwój. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, to podstawowa płatność będzie na poziomie 184 euro/ha. Płatności dodatkowe będą przyznawane do powierzchni nie większej niż30 ha. Rolnicy aktywni i produkujący mają szanse na duże dopłaty.
Następnie Irena Łucka – Dyrektor Zachodniopomorskiego ODR oraz Zbigniew Żywień – Dyrektor Lubuskiego ODR poinformowali o zasadach powoływania Zespołów Eksperckich w swoich województwach oraz o ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania.
W dyskusji, Prezes LIR Władysław Piasecki podziękował Ministrowi za inicjatywę powołania i zmobilizowania ludzi aby pomóc rolnikom w uzyskaniu wsparcia, co jednocześnie spowoduje wykorzystanie wszystkich środków z PROW 2007-2013. W dotychczasowym funkcjonowaniu zdarzało się, że wnioski były odsyłane. Wyraził zadowolenie, że obecnie rolnicy – beneficjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług zespołów eksperckich, jest nadzieja że ich wnioski zostaną właściwie przygotowane lub uzupełnione i Agencja prawidłowo je rozliczy oraz wypłaci należne wsparcie.
Wskazał również na niekorzystne dla lubuskich rolników założenia nowego systemu płatności bezpośrednich, gdzie jest inna struktura gospodarstw i wiele gospodarstw towarowych spełniających kryteria rolnika produkcyjnego i aktywnego nie otrzyma należnego wsparcia.

E.R.

Galeria zdjęć ze spotkania:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.