Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

WŁADYSŁAW PIASECKI WICEPREZESEM KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 5 kwietnia 2007

Miło nam poinformować lubuskich rolników, że na Wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Władysław Piasecki, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

W środę 4 kwietnia na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczej III Kadencji wybrano  nowy zarząd KRIR.

Zarząd KRIR składa się z prezesa, wiceprezesa oraz trzech członków. Funkcję Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pełnił będzie przez najbliższe 4 lata Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, wiceprezesem został  Władysław Piasecki, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej , a funkcje członków Zarządu pełnić będą :

– Andrzej Górczyński, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,

– Robert Jakubiec, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

– Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.
Wewnętrznym organem kontrolnym Krajowej Rady, zwłaszcza w zakresie finansów, jest Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana przez nią spośród jej członków. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób. W skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady  w tej Kadencji KRIR wchodzą :

– Tomasz Gietek, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej,

– Antoni Konopka, delegat Izby Rolniczej w Opolu,

– Bolesław Łączyński, delegat Małopolskiej Izby Rolniczej,

– Robert Padula, delegat Dolnoślaskiej Izby Rolniczej

–  Bronisław Węglewski, delegat Izby rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość, bowiem do  Komisji Budżetowej wybrano  Andrzeja Bawłowicza, delegata Lubuskiej Izby rolniczej.

Pozostali członkowie komisji to: Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu, Wiesław Kubicki, delegat Podkarpackiej Izby Rolniczej, Stanisław Anders, delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej , Andrzej Frąckowiak, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

Władysław Piasecki /w środku/ i Andrzej Bawłowicz /z lewej/ w czasie posiedzenia KRIR

Życzymy Panu Prezesowi Piaseckiemu sukcesów i zadowolenia w pracy w KRIR. Jesteśmy pewni, że obecność Pana Prezesa w Zarządzie KRIR przyczyni się do wzrostu znaczenia lubuskiego rolnictwa.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.