Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

WPR PO 2013 ROKU

Autor: Red. dnia 30 lipca 2012

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w nawiązaniu do trwającego procesu uproszczenia oraz dyskusji dotyczącej przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) w zakładce „WPR po 2013” zostało zamieszczone zaproszenie dla uczestników rynku rolno-spożywczego w Polsce do zgłaszania propozycji związnych z wyeliminowaniem nadmiernych obciążeń administracyjnych funkcjonujących w machanizmach administrowanych przez ARR wraz z artykułem dotyczącym przebiegu tego procesu.

Mając na względzie powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o zachęcanie uczestników rynku rolno-spożywczego  do zapoznania się z opublikowanymi informacjami i zgłaszania propozycji uproszczeń technicznych przepisów WPR pozostających w zakresie kompetencji ARR. Informacje dotyczące aktów prawnych regulujących mechanizmy administrowane przez Agencję Rynku Rolnego znajdują się w broszurze „Akty prawne UE dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego” zamieszczonej na stronie internetowej ARR w zakładce”Wydawnictwa ARR”.

Otrzymane propozycje będą poddane wnikliwej analizie, a nastepnie przekazywane za pośrednictwem MRiRW, do wykorzystania w trakcie dyskusji na forum Komisji Europejskiej oraz Rady UE, stanowiąc cenny wkład w procesie uproszczenia technicznego przepisów i procedur dotyczących WPR.

ARR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.