Główna » Aktualności, Projekty i szkolenia, RP Wschowska, Wyróżnione

WSCHOWSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 30 marca 2016

Przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej LIR Władysław Brzechwa zorganizował posiedzenie dn. 25.03. br.  z udziałem wszystkich chętnych rolników powiatu wschowskiego, które odbyło się  w sali Urzędu Miasta i Gminy. W spotkaniu wzięli udział również goście – posłanka na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes LIR Stanisław Myśliwiec, dyrektor Małgorzata Pałys-Haraźny, burmistrz Danuta Patalas, dyrektor Banku Spółdzielczego we Wschowie Justyna Małowska, kierownik LOR ARiMR Wojciech Szadel, rzeczoznawca szkód łowieckich Mieczysław Panyło, przedstawiciele dwóch KŁ regionu oraz licznie zgromadzeni rolnicy.

W programie spotkania znalazły się następujące tematy – zmiany w wypełnianiu wniosków obszarowych na 2016 rok, które przedstawiła  – Dagmara Nietyksza z  Biura Powiatowego LOR ARiMR we Wschowie.  Pani naczelnik  przedstawiła stan realizacji dopłat za 2015 rok, uczuliła  rolników na wszelkie formalności oraz obowiązujące wymogi np. przy zgłaszaniu zwierząt ważna jest również ich płeć. Zapytania rolników dotyczyły również  płatności ONW oraz kontroli przez Agencje tytułów prawnych do zgłaszanych do dopłat gruntów. Następnie przedstawicielki BS Wschowa przedstawiły ofertę dla branży rolnej, z wyszczególnieniem kredytów z dopłatą ARiMR, jako propozycji dla oczekujących na płatności.

W kolejnej części spotkania  nt. szkód łowieckich w rolnictwie  w formie szkoleniowej głos zabrał rzeczoznawca M. Panyło, który przedstawił m.in. sposoby szacowania szkód wg obecnych przepisów.

Następnie nastąpiła burzliwa część obrad i zapytań do przedstawicieli kół łowieckich. LIR zaprosiła na spotkanie trzy Koła, jednak udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele KŁ „Ryś” ze Wschowy oraz KŁ „Ryś” ze Sławy. Zabrakło OHZ PZŁ Gola, na którego  było najwięcej skarg i zastrzeżeń. Rolnicy zarzucali zwłaszcza zbyt duże stany zwierzyny łownej powodujące szkody w regionie, złe podejście do rzetelnego szacowania przez KŁ, brak nadzoru nad uprawami mimo zgłoszeń. Na zakończenie sformułowano wnioski o mailowe wysyłanie zgłoszeń o szacowanie do KŁ, o zwiększenie odstrzałów dzików i jeleni oraz zobowiązali panią Poseł do prac nad Prawem łowieckim.

Następnie głos zabrał prezes LIR Stanisław Myśliwiec, który opowiedział o procesie  walki przez Izbę o zmianę ustawy Prawo łowieckie. Przedstawił wysyłane do władz postulaty w tym zakresie, m.in. poszanowanie prawa własności, pytanie czy PZŁ jest monopolistą oraz skomentował  opinie proponowanych rozwiązań, iż wojewoda będzie odpowiadał za to, co jest własnością państwa. Przedstawił pozostałe zagadnienia ostatnich miesięcy, którymi zajmowała się Izba: regionalizacją PROW, klęską suszy oraz uregulowaniem obrotu gruntami rolnymi.

Posłanka K. Osos zapowiedziała, że poprzez takie spotkania i dzięki nim poznaje prawdziwe problemy i sprawy ludzi. Będzie starała się pomóc tam, gdzie  może, gdyż część spraw można rozwiązywać  tu, na szczeblu województwa. Podziela stanowisko rolników, iż jest za mocnym posunięciem w sprawie odstrzału zbyt wielkiej populacji zwierząt wyrządzających szkody.

Kończąc  spotkanie p-cy W. Brzechwa przedstawił zebranym wyjaśnienia dotyczące szacowania szkód suszowych, które wzbudzały u rolników wiele emocji ze względu na niewystarczający monitoring suszy rolniczej przez IUNG.

Dziękujemy pani burmistrz Danucie Patalas za udostępnienie sali z poczęstunkiem dla rolników.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.