Główna » Aktualności

WSPÓLNIE O PREWENCJI

Autor: Red. dnia 8 stycznia 2014

 W czwartek 12 grudnia w Urzędzie Gminy w Żaganiu odbyło się posiedzenia Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym, działającej przy Starostwie Powiatowym w Żaganiu.  Spotkanie członków komisji poprzedzone zostało szkoleniem pt. „Bezpieczna praca w rolnictwie indywidualnym”. W szkoleniu prowadzonym przez Agatę Dulat z Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Zielonej Góry oraz Janusza Pawlaka z Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyło 24 zaproszonych rolników z gminy wiejskiej Brzeźnica oraz Żagań.

Prowadzący szkolenie przybliżyli rolnikom (na podstawie danych KRUSu) główne przyczyny i okoliczności wypadków w rolnictwie indywidualnym a także wskazali sposoby ograniczenia lub eliminowania zagrożeń występujących w czasie pracy. Bezpośrednio po zakończonym szkoleniu rolnicy przystąpili do konkursu pt. „Bezpieczna praca w rolnictwie”, każdy uczestnik otrzymał test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Opracowane pytania bezpośrednio nawiązywały do zakończonego szkolenia. Komisja konkursowa w skład której wchodzili Janusz Pawlak, Izabela Madziar i Agata Dulat z OR KRUS, Joanna Antosz z Urzędu Gminy Brzeźnica i Elżbieta Jeziorska z Urzędu Gminy Żagań wyłoniła zwycięzców: I miejsce zdobyli Zbigniew Jastrząb z Marcinowa, Tomasz Kasperek zam. Kocin, dwa drugie miejsca zajęli Mirosław Wojtkiewicz zam. Żagań, Artur Romejko zam. Brzeźnica zaś trzecie Grzegorz Soroka zam. w Rudawicy.

Każdy rolnik uczestniczący w zmaganiach konkursowych otrzymał nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów konkursu tj. Okręgowy Inspektorat Pracy, OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Gminy w Brzeźnicy i Żaganiu oraz Lubuską Izbę Rolniczą oraz Lokalną Grupę Działania Bory Dolnośląskie. Dodatkowo każdemu rolnikowi wręczono okolicznościowy dyplom i materiały prewencyjne PIP promujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Podsumowanie konkursu oraz wręczanie nagród i dyplomów odbyło się w trakcie posiedzenia komisji.

Zwycięzcy otrzymali gratulację oraz nagrody z rąk Okręgowego Inspektora Pracy Franciszka Grześkowiaka, Wójta Gminy Brzeźnica Jerzego Adamowicza, Tomasza Niesłuchowskiego Wójta Gminy Żagań a także Starosty Żagańskiego Anny Michalczuk.

Na koniec otwartego spotkania Okręgowy Inspektor Pracy wręczył Jerzemu Adamowiczowi i Tomaszowi Niesłuchowskiem zaproszenie do udziału w pracach komisji.

Po podsumowaniu konkursu członkowie komisji przystąpili do obrad.

W spotkaniu prowadzonym przez Okręgowego Inspektora Pracy Franciszka Grześkowiaka uczestniczyli: Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Zielonej Górze Izabela Madziar, specjalista ds. prewencji OR KRUS Agata Dulat, Agnieszka Dziewiatnik kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieszczącego się w Szprotawie, Jan Jezierski członek Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, Leszek Ziaja Powiatowy Lekarz Weterynarii, Edward Wieciech kierownik Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, gospodarz spotkania Tomasz Niesłuchowski Wójt Gminy Żagań, Grażyna Hałabura reprezentująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie a także Krystyna Opiła kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego,  mł. kapitan Marek Ławrecki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W czasie posiedzenia inspektor pracy Janusz Pawlak przedstawił informację z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym w 2013 r. oraz proponowane działania prewencyjne w 2014 r. Następnie Izabela Madziar  przedstawiła szczegółową informację o wypadkach przy pracy rolniczej i chorobach zawodowych rolników w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, zgłoszonych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze. W trakcie dyskusji Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak omówił strategię programu prewencyjnego „Szanuj życie! Bezpieczna Praca w Rolnictwie” Komendant PSP mł. kapitan Marek Ławrecki omówił cele ogólnopolskiej kampanii społeczno – edukacyjnej „NIE dla czadu”, zaś Agnieszka Dziewiatnik oraz Edward Wieciech wspomnieli o kontrolach w indywidualnych gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia unijnego. Na koniec spotkania Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak podziękował za pomoc w organizacji konkursu oraz posiedzenia komisji Tomaszowi Niesłuchowskiemu i Jerzemu Adamowiczowi a także życzył pomyślności i sukcesów w 2014 r. wszystkim zebranym. Wójt Brzeźnicy Jerzy Adamowicz wyraził chęć goszczenia u siebie uczestników kolejnej edycji konkursu.

 

Tekst : Janusz Pawlak PIP

Zdjęcia : Barbara Babicz PIP

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.