Główna » Aktualności

WSPÓŁPRACA LIR Z KRUS

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2011

W dniu 4 stycznia br. odbyło się w siedzibie Izby spotkanie robocze prezesa Władysława Piaseckiego z dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS Krzysztofem Pawlakiem. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Biura LIR Małgorzata Pałys. W ramach naszej współpracy uzgodniono przy współudziale Kasy formy rozpropagowania informacji o wyborach do samorządu rolniczego IV kadencji w dniu 3 kwietnia 2011r. Dyrektor K. Pawlak zobowiązał się do wsparcia Izby poprzez wspólny kolportaż do rolników okolicznościowych ulotek o wyborach wraz z nakazami płatniczymi i korespondencji odnośnie składek ubezpieczeniowych.

Od lewej: Władysław Piasecki - prezes LIR, Małgorzata Pałys - Dyrektor Biura i Krzysztof Pawlak - Dyrektor OR KRUS w Zielonej Górze

W tym celu Biuro LIR przygotowało kilkadziesiąt tysięcy ulotek z terminarzem wyborczym oraz innymi niezbędnymi informacjami proceduralnymi. Wzór ulotki został zaakceptowany przez resort rolnictwa oraz władze KRUS w Warszawie, nie zawiera elementów kampanii lecz tylko niezbędną informację.

Podczas spotkanie omówiono również zagadnienia z wiązane z przyszłą reformą ubezpieczeń rolniczych oraz kwestie medialnych doniesień nt. pozbawienia możliwości leczenia rolników. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r. trzeba zmienić sposób płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników. A precyzyjniej, Rząd RP nie będzie mógł  ich finansować, jak to się dzieje obecnie. Zostało mało czasu na rozwiązanie w/w problemu, by rolnicy nie zostali pozbawienia bezpłatnej opieki medycznej, jak to się działo przed 1972 rokiem. Samorząd rolniczy chciałby jak najszerzej uczestniczyć w pracach nad przepisami prawnymi w tym zakresie.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.